Prosessikaavio kuvaa koneiden hankintaan liittyviä tehtäviä, jotka tilaajan ja laitetoimittajan on tehtävä koneen tai konelinjan turvallisuuden varmistamiseksi. Kaavio kuvaa yleisesti erilaisten koneiden ja koneyhdistelmien turvallisuuden varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä. Prosessi on jaettu tarkastuspisteisiin, niihin liittyviin tehtäviin ja alitehtäviin. Tehtävät eivät välttämättä etene kronologisessa järjestyksessä, vaan ne voivat olla myös rinnakkaisia.

Prosessikaavio on ensisijaisesti tarkoitettu laitteita, koneita ja konelinjoja hankkivien projektiorganisaatioiden avuksi ja tarkastuslistaksi.

Tämän kaavion ovat laatineet Laura Lehtonen (AFRY Finland Oy), Mikko Ristolainen (ABB Oy, Drives), Sari Kojo (Sweco Industry Oy), Timo Malm (VTT).