METSTA (Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry) on yleishyödyllinen standardisointiin keskittynyt yhdistys, joka on perustettu vuonna 2007.

METSTAn vastuualueeseen kuuluu yli 5633 eurooppalaista EN-standardia ja yli 8755 kansainvälistä ISO-standardia. Yli 60 % vastuualueellamme olevista EN-standardeista liittyvät suoraan eurooppalaiseen lainsäädäntöön eli direktiiveihin ja asetuksiin. Tämän eurooppalaisen lainsäädännön laajimpia kokonaisuuksia METSTAlla ovat kone-, painelaite- ja ATEX-direktiiveihin sekä rakennustuoteasetukseen liittyvät standardisointiohjelmat. Kansainvälisessä ISO-standardisoinnissa laajimpia vastuualueitamme ovat metallisiin materiaaleihin ja hitsaukseen liittyvä standardisointi.

METSTA on myös johtava asiantuntija monissa uusissa ja kasvavissa standardisointikohteissa, kuten robotiikassa ja automaatiossa, digitaalisissa kaksosissa, 3D-tulostuksessa, avaruuden sekä automaattisessa merenkulun standardisoinnissa. Lisäksi yli kolmasosa vastuullamme olevista standardeista on käännetty suomeksi. Ennen METSTAn perustamista standardisointi kuului osaksi Teknologiateollisuus ry:n toimintaa. 

METSTAssa työskentelee kahdeksan henkilöä. METSTAn vuosibudjetti on noin 1,2 M€ jonka tulolähteet ovat: standardien laadintakorvaukset (60 %), standardisointiryhmien portaalivuosimaksut (20 %), TEM-avustus (10 %), komission käännösavustus (5 %), jäsenmaksut (2 %) ja muut (3 %). METSTAn toimintaa ohjaavat METSTAn säännöt, strategia sekä hallitus.

METSTAn hallituksen jäsenet
Puheenjohtaja Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus ry
Matti Mannonen, Teknologiateollisuus ry
Patrick Frostell, Teknologiateollisuus ry
Pekka Suomela, Kaivosteollisuus ry
Timo Koivisto, Teräsrakenneyhdistys ry
Jukka Kömi, Oulun Yliopisto
Olavi Valtonen, Dekra Industrial Oy
Ari Ketonen, Kone Oyj

METSTAn jäsenyhteisöt ja -yritykset
Teknologiateollisuus ry
Kaivosteollisuus ry
Säteilyturvakeskus STUK
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry
Teräsrakenneyhdistys ry
Metallinjalostajat ry
Dekra Industrial Oy
Eurofins Expert Services Oy
Kone Oyj
AEL-Amiedu Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES
Energiateollisuus ry
Kunnossapitoyhdistys Promaint ry
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry

Päätehtävät

  • Vaikuttaa kansainväliseen (ISO) ja eurooppalaiseen (CEN) standardisointityöhön ja hoitaa tarvittaessa niiden teknisten elinten sihteeristötehtäviä.
  • Valvoo toimialansa eurooppalaisten (CEN) standardisoimisohjelmien toteuttamista.
  • Huolehtii toimialansa kansallisten (SFS), eurooppalaisten (CEN) ja kansainvälisten standardiehdotusten (ISO) lausuntokäsittelystä.
  • Huolehtii, että toimialan tärkeimmät eurooppalaiset (CEN) ja kansainväliset (ISO) standardit ovat saatavilla suomenkielisinä käännöksinä.
  • Huolehtii toimialansa kansallisen standardisointitarpeen kartoittamisesta, uusien standardien valmistelusta ja olemassa olevien standardien pitämisestä ajan tasalla.
  • Laatii toimialansa suomalaiset standardit (SFS).
  • Huolehtii standardisoinnin ja sertifioinnin yleisten periaatteiden noudattamisesta.
  • Harjoittaa neuvonta- ja tiedotustoimintaa. Toimii kiinteässä yhteistyössä Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n sekä muiden standardisointiin ja sertifiointiin osallistuvien koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa.

Henkilöstö

Suvi Papula

Asiantuntija, TkT

040 564 2645

Päivi Brunou

Toimitusjohtaja

040 660 1682

Tuire Tommila

Asiantuntija, DI

040 571 7648

Frans Nilsén

Asiantuntija, TkT

040 544 2036

Ville Saloranta

Asiantuntija, DI

050 576 4643

Jukka-Pekka Rapinoja

Asiantuntija, DI

040 351 0896

Mika Vartiainen

Asiantuntija, DI

040 544 1579

Tommi Carlson

Asiantuntija, DI

040 353 7041

Yhteystiedot

Yhteys

METSTA
Eteläranta 10 / PL 10
00131 Helsinki
Puh. 09 19 231 (vaihde) Sähköposti: standard(at)metsta.fi

Laskutusosoitteet

Laskutusosoitteemme ovat vaihtuneet 1.1.2023, löydät ne täältä

Y-tunnus

2081600-7

Twitter LinkedIn YouTube Instagram

Eteläranta 10, Helsinki, Suomi

Ota yhteyttä