METSTA vastaa teknologiateollisuuteen kuuluvien kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen, talotekniikan sekä energianhallinnan eurooppalaisesta ja kansainvälisestä sekä kansallisesta standardisoinnista.

Vuoden 2019 lopussa vastuualueeseen kuuluvia eurooppalaisia standardeja oli voimassa noin 4 620 kappaletta, joista yli 60 % liittyy eurooppalaiseen lainsäädäntöön eli direktiiveihin ja asetuksiin. Eurooppalaisen lainsäädännön laajimpia kokonaisuuksia METSTAlla ovat kone-, painelaite- ja ATEX-direktiiveihin sekä rakennustuoteasetukseen liittyvät standardisointiohjelmat. Kansainvälisessä standardisoinnissa laajimpia alueita ovat metallisiin materiaaleihin ja hitsaukseen liittyvä standardisointi. METSTAn vastuualueen standardeista yli kolmannes on käännetty suomeksi. 

METSTAssa työskentelee seitsemän henkilöä. METSTAn vuosibudjetti on noin 1 M€ jonka tulolähteet ovat: laadintakorvaukset (60 %), portaalivuosimaksut (15 %), TEM-avustus (15 %), komission käännösavustus (5 %), jäsenmaksut (2 %) ja muut (3 %). METSTAn toimintaa ohjaavat METSTAn säännöt sekä hallitus.

METSTAn hallituksen jäsenet
Puheenjohtaja Helena Soimakallio, Teknologiateollisuus ry
Matti Mannonen, Teknologiateollisuus ry
Mika Uusitalo, Teknologiateollisuus ry
Pekka Suomela, Kaivosteollisuus ry
Juha Kauppila, Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry
Jukka Kömi, Oulun Yliopisto
Kimmo Peltonen, TUKES
Eero Toivanen, AEL-Amiedu Oy

METSTAn jäsenyhteisöt ja -yritykset
Teknologiateollisuus ry
Kaivosteollisuus ry
Säteilyturvakeskus STUK
Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys ry
Teräsrakenneyhdistys ry
Metallinjalostajat ry
Dekra Industrial Oy
Eurofins Expert Services Oy
Kone Oyj
AEL-Amiedu Oy
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES
Energiateollisuus ry
Kunnossapitoyhdistys Promaint ry
Talotekninen teollisuus ja kauppa ry

Päätehtävät

  • Vaikuttaa kansainväliseen (ISO) ja eurooppalaiseen (CEN) standardisointityöhön ja hoitaa tarvittaessa niiden teknisten elinten sihteeristötehtäviä.
  • Valvoo toimialansa eurooppalaisten (CEN) standardisoimisohjelmien toteuttamista.
  • Huolehtii toimialansa kansallisten (SFS), eurooppalaisten (CEN) ja kansainvälisten standardiehdotusten (ISO) lausuntokäsittelystä.
  • Huolehtii, että toimialan tärkeimmät eurooppalaiset (CEN) ja kansainväliset (ISO) standardit ovat saatavilla suomenkielisinä käännöksinä.
  • Huolehtii toimialansa kansallisen standardisointitarpeen kartoittamisesta, uusien standardien valmistelusta ja olemassa olevien standardien pitämisestä ajan tasalla.
  • Laatii toimialansa suomalaiset standardit (SFS).
  • Huolehtii standardisoinnin ja sertifioinnin yleisten periaatteiden noudattamisesta.
  • Harjoittaa neuvonta- ja tiedotustoimintaa. Toimii kiinteässä yhteistyössä Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n sekä muiden standardisointiin ja sertifiointiin osallistuvien koti- ja ulkomaisten yhteisöjen kanssa.

Henkilöstö

Hanna Järvenpää

Toimitusjohtaja, TkT

040 551 8514

Tuire Tommila

Asiantuntija, DI

040 571 7648

Frans Nilsén

Asiantuntija, TkT

040 544 2036

Ville Saloranta

Asiantuntija, DI

050 576 4643

Jukka-Pekka Rapinoja

Asiantuntija, DI

040 351 0896

Mika Vartiainen

Asiantuntija, DI

040 544 1579

Tommi Carlson

Asiantuntija, DI

040 353 7041

Yhteystiedot

Yhteys

METSTA
Eteläranta 10 / PL 10
00131 Helsinki
Puh. 09 19 231 (vaihde) Sähköposti: standard(at)metsta.fi

Laskutusosoite

Verkkolaskutusosoite: 003720816007
Välittäjä: Basware Oyj
Välittäjän OVT: 003705925424
Välittäjän tunnus: BAWCFI22
Y-tunnus: 2081600-7

Paperilaskut

METSTA
PL 5116
00021 LASKUTUS

Twitter LinkedIn YouTube Instagram

Eteläranta 10, Helsinki, Suomi

Ota yhteyttä