Standardit toimivat entistä useammin tuotteiden markkinoillepääsyyn liittyvinä työkaluina ja referensseinä. Haluatko itse vaikuttaa valmistamasi tuotteen teknisiin standardeihin vai luovutatko standardien laadinnan vapaaehtoisesti kilpailijoillesi? He kyllä tekevät sen mielellään puolestasi.

Hyödyt

Vain kansalliseen standardisointiryhmään osallistumalla voit täysipainoisesti ja aktiivisesti seurata, ennakoida, vaikuttaa ja soveltaa standardeja, jotka ovat organisaatiosi ja/tai sen tuotteiden kannalta välttämättömiä tai muuten tärkeitä.

Seuraa: nykyään lähes poikkeuksetta standardit laaditaan Suomen ulkopuolella – kansallisen standardisointiryhmän kautta saat syvällisempää ja tarkempaa tietoa käynnissä olevista standardisointikohteista ja kokonaisista laajoista standardisoimisohjelmista.

Ennakoi: tiedät jo hyvissä ajoin etukäteen tulevat standardit ja niiden vaatimukset; voit sopeuttaa oman tuotteesi tai toimintasi uusien standardien mukaiseksi ennen kuin tavalliset standardien soveltajat edes tietävät standardin olemassaolosta; voit ennakoida tulevia globaaleja tai eurooppalaisia trendejä ja mahdollisesti kehittää omaa toimintaasi sen mukaisesti.

Vaikuta: voit ottaa kantaa valmisteilla oleviin ehdotuksiin kansallisen kannan muodostamiseksi tai osallistut itse aktiivisesti standardien valmisteluun ISOn/CENin standardisointikomiteoiden työryhmissä.

Sovella: saat tärkeää taustatietoa standardien soveltamista varten ja osaat paremmin tulkita ja soveltaa uusia standardeja; tiedät tiettyjen standardien ja lainsäädännön väliset tärkeät kytkennät.

Jäsenyys standardisointiryhmässä

METSTAn kansallisten standardisointiryhmien jäsenyys oikeuttaa osallistumaan kyseisen standardisointiryhmän CEN- ja ISO-työhön liittyvien asioiden kansalliseen käsittelyyn:

Katso myös METSTAn Osallistu ja vaikuta -opas standardisointityöhön osallistuvalle asiantuntijalle.

Standardisointiryhmään liittyminen

Työskentely METSTAn kansallisissa standardisointiryhmissä perustuu METSTAn kansallisten standardisointiryhmien toimintasääntöihin (päivitetty 2021-09-02).

Voit ilmoittautua valitsemasi kansallisen standardisointiryhmän jäseneksi täyttämällä osallistumislomakkeen ja palauttamalla sen sähköpostilla METSTAan. Kansallisten standardisointiryhmiemme jäsenyys on avoin kaikille eri sidosryhmille, joita kyseisen ryhmän käsittelemät aiheet koskevat.

Jäsenmaksu

Standardisointiryhmän jäsenmaksu on 900 €/kansallinen standardisointiryhmä ja se oikeuttaa henkilökohtaiseen jäsenyyteen valitussa ryhmässä. Jäsenyys jatkuu vuoden kerrallaan automaattisesti, ellei sen päättymisestä erikseen ilmoiteta kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Liityttäessä jäseneksi kesken vuotta jäsenmaksu alenee seuraavasti:

Jos samasta yrityksestä/konsernista on samassa kansallisessa standardisointiryhmässä useampi jäsen, niin jäsenmaksuperuste on:

Oppilaitosedustajat ja jäsenmaksuista vapautetut

Suomen koulutusjärjestelmän (yliopistot, ammattikorkeakoulut, ammattikoulut) edustajilta jäsenmaksu on 300 € vuodessa. Yllä mainitut alennukset kesken vuotta liityttäessä (30.6. jälkeen 150 €) sekä useammasta jäsenestä samassa standardisointiryhmässä ovat myös voimassa (2. jäsen 150 €, 3…n jäsen 75 €/hlö).

METSTAn hallituksen päätöksen mukaisesti jäsenmaksusta on vapautettu seuraavat tahot: