Standardit toimivat entistä useammin tuotteiden markkinoillepääsyyn liittyvinä työkaluina ja referensseinä. Haluatko itse vaikuttaa valmistamasi tuotteen teknisiin standardeihin vai luovutatko standardien laadinnan vapaaehtoisesti kilpailijoillesi? He kyllä tekevät sen mielellään puolestasi.

Hyödyt

Vain kansalliseen standardisointikomiteaan osallistumalla voit täysipainoisesti ja aktiivisesti seurata, ennakoida, vaikuttaa ja soveltaa standardeja, jotka ovat organisaatiosi ja/tai sen tuotteiden kannalta välttämättömiä tai muuten tärkeitä.

Seuraa, ennakoi, vaikuta, sovella

Seuraa: nykyään lähes poikkeuksetta standardit laaditaan Suomen ulkopuolella – kansallisen standardisointikomitean kautta saat syvällisempää ja tarkempaa tietoa käynnissä olevista standardisointikohteista ja kokonaisista laajoista standardisoimisohjelmista.

Ennakoi: tiedät jo hyvissä ajoin etukäteen tulevat standardit ja niiden vaatimukset; voit sopeuttaa oman tuotteesi tai toimintasi uusien standardien mukaiseksi ennen kuin tavalliset standardien soveltajat edes tietävät standardin olemassaolosta; voit ennakoida tulevia globaaleja tai eurooppalaisia trendejä ja mahdollisesti kehittää omaa toimintaasi sen mukaisesti.

Vaikuta: voit ottaa kantaa valmisteilla oleviin ehdotuksiin kansallisen kannan muodostamiseksi tai osallistut itse aktiivisesti standardien valmisteluun standardisointikomiteoiden työryhmissä.

Sovella: saat tärkeää taustatietoa standardien soveltamista varten ja osaat paremmin tulkita ja soveltaa uusia standardeja; tiedät tiettyjen standardien ja lainsäädännön väliset tärkeät kytkennät.

Jäsenyys komiteassa

METSTAn kansallisten standardisointikomiteoiden jäsenyys oikeuttaa osallistumaan kyseisen komitean CEN- ja ISO-työhön liittyvien asioiden kansalliseen käsittelyyn:

Katso myös METSTAn Osallistu ja vaikuta -opas standardisointityöhön osallistuvalle asiantuntijalle.

Komiteaan liittyminen

Työskentely METSTAn kansallisissa standardisointikomiteoissa perustuu METSTAn kansallisten standardisointikomiteoiden toimintasääntöihin (päivitys 2017-02-16). Katso myös työohje kansallisiin kannanottoihin (2018-04-09).

Voit ilmoittautua valitsemasi kansallisen standardisointikomitean jäseneksi täyttämällä osallistumislomakkeen ja palauttamalla sen sähköpostilla METSTAan. Kansallisten standardisointikomiteoidemme jäsenyys on avoin kaikille eri sidosryhmille, joita kyseisen komitean käsittelemät aiheet koskevat.

Portaalimaksu

Portaalimaksu on 900 €/kansallinen standardisointikomitea ja se oikeuttaa henkilökohtaiseen jäsenyyteen valitussa komiteassa. Jäsenyys jatkuu vuoden kerrallaan automaattisesti, ellei sen päättymisestä erikseen ilmoiteta kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Liityttäessä jäseneksi kesken vuotta portaalimaksu alenee seuraavasti:

Jos samasta yrityksestä/konsernista on samassa kansallisessa standardisointikomiteassa useampi jäsen, niin portaalimaksuperuste on:

Oppilaitosedustajat ja portaalimaksuista vapautetut

Suomen koulutusjärjestelmän (yliopistot, ammattikorkeakoulut, ammattikoulut) edustajilta portaalimaksu on 300 € vuodessa. Yllä mainitut alennukset kesken vuotta liityttäessä (30.6. jälkeen 150 €) sekä useammasta jäsenestä samassa standardisointikomiteassa ovat myös voimassa (2. jäsen 150 €, 3…n jäsen 75 €/hlö).

METSTAn hallituksen päätöksen mukaisesti portaalimaksusta on vapautettu seuraavat tahot: