Standardit toimivat entistä useammin tuotteiden markkinoillepääsyyn liittyvinä työkaluina ja referensseinä. Haluatko itse vaikuttaa valmistamasi tuotteen teknisiin standardeihin vai luovutatko standardien laadinnan vapaaehtoisesti kilpailijoillesi? He kyllä tekevät sen mielellään puolestasi.

Hyödyt

Vain kansalliseen standardisointiryhmään osallistumalla voit täysipainoisesti ja aktiivisesti seurata, ennakoida, vaikuttaa ja soveltaa standardeja, jotka ovat organisaatiosi ja/tai sen tuotteiden kannalta välttämättömiä tai muuten tärkeitä.

Seuraa: nykyään lähes poikkeuksetta standardit laaditaan Suomen ulkopuolella – kansallisen standardisointiryhmän kautta saat syvällisempää ja tarkempaa tietoa käynnissä olevista standardisointikohteista ja kokonaisista laajoista standardisoimisohjelmista.

Ennakoi: tiedät jo hyvissä ajoin etukäteen tulevat standardit ja niiden vaatimukset; voit sopeuttaa oman tuotteesi tai toimintasi uusien standardien mukaiseksi ennen kuin tavalliset standardien soveltajat edes tietävät standardin olemassaolosta; voit ennakoida tulevia globaaleja tai eurooppalaisia trendejä ja mahdollisesti kehittää omaa toimintaasi sen mukaisesti.

Vaikuta: voit ottaa kantaa valmisteilla oleviin ehdotuksiin kansallisen kannan muodostamiseksi tai osallistut itse aktiivisesti standardien valmisteluun ISOn/CENin standardisointikomiteoiden työryhmissä.

Sovella: saat tärkeää taustatietoa standardien soveltamista varten ja osaat paremmin tulkita ja soveltaa uusia standardeja; tiedät tiettyjen standardien ja lainsäädännön väliset tärkeät kytkennät.

Jäsenyys standardisointiryhmässä

METSTAn kansallisten standardisointiryhmien jäsenyys oikeuttaa osallistumaan kyseisen standardisointiryhmän CEN- ja ISO-työhön liittyvien asioiden kansalliseen käsittelyyn:

Katso myös METSTAn Osallistu ja vaikuta -opas standardisointityöhön osallistuvalle asiantuntijalle.

Osallistumismaksu

Standardisointiryhmän osallistumismaksu on 900 €/kansallinen standardisointiryhmä ja se oikeuttaa henkilökohtaiseen jäsenyyteen valitussa ryhmässä. Jäsenyys jatkuu vuoden kerrallaan automaattisesti, ellei sen päättymisestä erikseen ilmoiteta kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Liityttäessä jäseneksi kesken vuotta osallistumismaksu alenee seuraavasti:

Jos samasta yrityksestä/konsernista on samassa kansallisessa standardisointiryhmässä useampi jäsen, niin osallistumismaksuperuste on:

Oppilaitosedustajien osallistumismaksu

Suomen koulutusjärjestelmän (yliopistot, ammattikorkeakoulut, ammattikoulut) edustajilta osallistumismaksu on 300 € vuodessa. Yllä mainitut alennukset kesken vuotta liityttäessä (30.6. jälkeen 150 €) sekä useammasta jäsenestä samassa standardisointiryhmässä (2. jäsen 150 €, 3…n jäsen 75 €/hlö) ovat myös voimassa.

Osallistumismaksuista vapautetut

METSTAn hallituksen päätöksen mukaisesti osallistumismaksusta on vapautettu seuraavat tahot:

Standardisointiryhmään liittyminen

Standardisointiryhmän jäsenyys on avoin kaikille Suomessa toimiville ja Suomeen rekisteröityneiden organisaatioiden edustajille ja suomalaisille yksityishenkilöille, joita kyseisen ryhmän käsittelemät aiheet koskevat.

METSTAn kansallisiin standardisointiryhmiin osallistuminen edellyttää sitoutumista SFS-oppaassa 5:2022 esitettäviin toimintasääntöihin. Suomalaisia SFS-standardeja laativiin työryhmiin osallistuminen edellyttää sitoutumista SFS-oppaassa 4:2022 esitettäviin toimintasääntöihin. Ota huomioon lisäksi METSTAn täydentävät ohjeet kansallisten standardisointiryhmien toimintasääntöihin.

Ilmoittaudu kansallisen standardisointiryhmän jäseneksi täyttämällä osallistumislomake. Muista ilmoittaa lomakkeella myös laskutusyhteystiedot, jos olet liittymässä maksulliseen standardisointiryhmään (ks. tiedot jäsenmaksuista edellä).

Kansainvälisen standardisointitoiminnan käytäntöjen mukaisesti SFS on rekisterinpitäjä ISOn ja CENin sekä suomalaiseen standardisointiin osallistuvien tai niitä seuraavien henkilötietojen osalta. Lue lisää osoitteesta sfs.fi/tietosuojaseloste.
METSTAn kerätessä henkilötietoja omiin itsenäisiin tarkoituksiin, esimerkiksi laskutusta varten, METSTA toimii niiden tietojen rekisterinpitäjänä. Lue lisää METSTAn omasta tietosuojaselosteesta.