Kansallinen standardisointiryhmä koordinoi projektiluontoisesti horisontaalista rakennusten energiatehokkuuteen liittyvää standardisointia ja kokoaa tarvittaessa yhteen eri toimialojen asiantuntijoita ja viranomaisia. Standardisoinnin perusta on rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD).

Rakennusala on ratkaisevan tärkeä EU:n energia- ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi auttaa saavuttamaan Euroopan komission vihreän kehityksen ohjelmassa (Green Deal) asetetut rakennus- ja peruskorjaustavoitteet. Standardit tuovat rakennusten energiatehokkuuden arvioimisen tueksi malleja, työkaluja, vaatimuksia ja ohjeita.

Eurooppalaisilla standardeilla on pyritty energiankäytön laskennan yhtenäistämiseen jäsenvaltioissa. Tähän ei ole vielä päästy, mutta vuonna 2018 tarkistetussa rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä standardit on huomioitu raportoinnin osalta: kansallinen energiatehokkuuden laskentamenetelmä on kuvattava standardien mukaisesti. Tämä on ensimmäinen askel kohti yhteiseurooppalaista energiankäytön laskentaa.

Standardisointiryhmään SR 371 osallistuminen on METSTAn hallituksen päätöksen mukaisesti maksutonta, ks. Osallistu-sivu.

Linkki kansallisen standardisointiryhmän jäsensivuille: SR 371 Rakennusten energiatehokkuus

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: