Standardisointiryhmä SR 290 seuraa kahta aihealuetta: teknistä tuotedokumentointia ja geometrista tuotemäärittelyä (ISO GPS). Kaikki tekniset dokumentit (koneenpiirustukset, rakennuspiirustukset, prosessikaaviot) olisi laadittava standardisoitujen sääntöjen mukaisesti.

Teknisen tuotedokumentoinnin (TPD = Technical Product Documentation) standardisointi tapahtuu komiteassa ISO/TC 10 ja sisältää mm.:

ISOn geometrista tuotemäärittelyä koskevat standardit laditaan komiteassa ISO/TC 213. ISOn toleranssijärjestelmää kutsutaan ISO GPS -järjestelmäksi (GPS = Geometric Product Spesifications). Geometriseen tuotemäärittelyyn kuuluu mm.:

Lisäksi mittausepävarmuuden päätöksentekosääntöjen standardit laaditaan komitean ISO/TC 213 toimesta.

Mallipohjainen tuotemäärittely (MBD = Model Based Definition) on huomioitu uusimmissa standardeissa.

Standardisointiryhmään SR 290 osallistuminen on METSTAn hallituksen päätöksen mukaisesti maksutonta, ks. Osallistu-sivu.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: