Standardisointiryhmä SR 131 seuraa hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien ja komponenttien standardisointia. Standardisointi tapahtuu kansainvälisenä standardisointina ISOssa.

Yleiset standardit koskevat terminologiaa, suunnittelua, mittoja, turvallisuutta sekä testaus- ja tarkastusmenetelmiä.

Komponenttien osalta standardisointikohteita ovat mm. putkistot, liittimet, tiivisteet, sylinterit, venttiilit, sähköhydrauliset ja sähköpneumaattiset komponentit ja järjestelmät, suodattimet, paineilman kuivaimet, hydraulipumput, moottorit, fluidit, ohjaus- ja säätölaitteet, painesäiliöt, paineakut.

Tärkeitä standardeja ovat mm.:

Standardisointiryhmään SR 131 osallistuminen on METSTAn hallituksen päätöksen mukaisesti maksutonta, ks. Osallistu-sivu.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat: