Hyödyllisiä linkkejä

Säädökset

Konedirektiivi

Konedirektiivin 2006/42/EY muutokset ja korjaukset

EU:n ”uusi” koneasetus (sovelletaan 20.1.2027 alkaen)

Koneasetus 1230/2023 (EurLex, sisältää eri kieliversiot)

Työvälineiden (kuten koneiden) turvallinen käyttö ja tarkastaminen

Kansallinen käyttöasetus VNa 403/2008 (FINLEX)

ATEX-direktiivi

ATEX-direktiivin 2014/34/EU tekstit eri kielillä (EurLex)

Hissidirektiivi

Hissidirektiivin 2014/33/EU tekstit eri kielillä (EurLex)

Konedirektiivin soveltamisopas

Konedirektiivin soveltamisopas, painos 2.2, 2019-06-11

Euroopan komission tuote- ja sektorikohtaiset sivustot

Yleissivusto, josta löytyvät kaikki viittaukset eri direktiivien suhteen yhdenmukaistettuihin standardeihin

Harmonised Standards

Koneet ja konedirektiivi

Harmonized Standards – Machinery

Sivulla on ajantasaiset täytäntöönpanopäätökset ja tiedonannot yhdenmukaistetuista standardeista sekä muuta hyödyllistä tietoa. Kannattaa huomata sivun alaosassa oleva excel-koontilistaus.

Hissit ja hissidirektiivi

Harmonized Standards – Lifts

Sivulla on ajantasaiset täytäntöönpanopäätökset ja tiedonannot yhdenmukaistetuista standardeista.

Palaa pääsivulle
Seuraavaksi: Koneturvallisuuden artikkelisarja