Riskinarviointityökalu

Tämä standardiin SFS-EN ISO 12100:2010 ja tekniseen raporttiin SFS-ISO/TR 14121-2:2013 perustuva riskinarvioinnin työkalu on laadittu helpottamaan riskin arvioinnin aloittamista ja tarjoamaan vinkkejä ja hyviä menettelytapoja. Työkalu on MS Excel-muotoinen.

Työkalussa käytettävä menetelmä soveltuu koneasetuksen (400/2008) tarkoittamille uusille koneille ja koneyhdistelmille. Taulukkoa voi soveltaa myös käytössä olevien koneiden riskien arviointiin ja modernisointitöihin. Lomake sopii muistilistaksi kartoitettaessa koneen riskejä.

Riskinarviointilomake 2017-05-04 julkinenLataa

Tätä lomaketta on käytettävä yhdessä standardien SFS-EN ISO 12100 ja SFS-ISO/TR 14121-2 ohjeistuksen kanssa. Tässä lomakkeessa käytetään teknisen raportin SFS-ISO/TR 14121-2:2013 kohdan 6.3 mukaista riskigraafia. Käyttäjän on tutustuttava SFS-ISO/TR 14121-2 kuvaukseen riskigraafista ja harkittava, soveltuuko esitetty riskigraafi käyttäjän tarkoituksiin.

On huomattava, että tämä mallipohja on vain yksi lähestymistapa ja riskin arviointi voidaan yhtä hyvin tehdä myös muunlaisia tekniikointa käyttäen.

Vastuu lomakepohjan käytöstä ja sen avulla saatavista tuloksista on lomakepohjaa toiminnassaan hyödyntävällä käyttäjällä. Teknisessä raportissa SFS-ISO/TR 14121-2 annetaan ohjeistusta riskinarviointiprosessiin osallistuvien tahojen suositeltavasta kokoonpanosta.

Riskinarviointipohjan on laatinut METSTA ry:n koneturvallisuuskomitea K 114.

Palaa pääsivulle