Hissien ja liukuportaiden standardisointi

Tämä on METSTAn verkkojulkaisu, jonka tarkoituksena on koota yhteen standardisointiin ja lainsäädäntöön liittyvää hissejä ja liukuportaita käsittelevää julkista aineistoa siten, että lukijoilla on mahdollisuus tutustua voimassa oleviin määräyksiin ja niiden pohjalla oleviin direktiiveihin sekä standardisointiin.

Hissidirektiivi (hissit) ja konedirektiivi (liukuportaat) ovat ns. uuden lähestymistavan (New Approach) mukaisia direktiivejä, joiden soveltamisessa standardeilla on merkittävä osuutensa. Hissien ja liukuportaiden standardisointiin liittyvä tieto löytyy myös tästä julkaisusta. Yksityiskohtaista tietoa standardisoinnista saat liittymällä METSTAn kansallisiin standardisointikomiteoihin.

Määräysten ja standardien tulkintaa helpottamaan olemme lisänneet aineistoa/linkkejä virallisista tulkinnoista.

Sisällys

INSTA/M Hiss

METSTA hoitaa yhteispohjoismaista hissistandardisointiin liittyvän INSTA/M Hiss-komitean sihteeristöä.

INSTA-toiminnalla on oma sivu: INSTA/M Hiss.

Ajankohtaista

Lisätietoja aiheesta antaa Jukka-Pekka Rapinoja.