Hissialan linkkejä

Aihekohtaiset linkit

SUHY
Suomen Hissiyhdistys (SUHY) on hissiurakointia, huoltoa ja korjaustoimintaa harjoittavien yritysten toimialajärjestö

Tukes-ohjeet
Hissien turvallisuutta Suomessa valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Tukes. Tukes julkaisee hisseihin liittyviä ohjeita omilla kotisivuillaan, esim.:

Standardisointi

METSTAn toimialue

Standardien haku, hankinta ja On Line -luettelot

Yleistietoa standardisoinnista

Säädöstietokannat

Suomalaiset säädökset

Suomen säädöskokoelma lyötyy FINLEX-tietokannasta:

EU-direktiivit, valmisteilla olevat direktiivit ja kansalliset määräykset

EUR-LEX -sivuston kautta löytyvät kaikki tärkeimmät EU:hun liittyvät viralliset asiakirjat (perussopimukset, lainsäädäntö, virallinen lehti, oikeuskäytäntö, tarjouspyynnöt jne.)

Pre-LEX – Toimielinten välinen päätöksenteko-prosessi

Pre-LEX -sivuston avulla voi seurata lainsäädännön valmistelua EU:n toimielimissä (komissio, parlamentti, neuvosto). Sivuston kautta on pääsy EU-säädösten valmistelun eri vaiheissa esitettyihin kantoihin kronologisessa järjestyksessä (» esimerkkinä linkki konedirektiivin 98/37/EY uudistuksen tietoihin).

TRIS (Technical Regulation Information System)

Komission ylläpitämän TRIS-palvelun avulla voi seurata valmisteilla olevia kansallisia teknisiä määräyksiä, jotka laaditaan alueilla, joita ei ole harmonisoitu EU-tasolla.

TBT-tietokanta (Technical Barriers to Trade)

Komission ylläpitämä tietokanta WTO:n jäsenmaiden ilmoittamista kaupanesteistä.

EU:n virallinen lehti – EUVL

Virallisessa lehdessä julkaistaan mm. valmisteilla oleva ja valmis lainsäädäädäntö (lehden L-sarja) sekä tiedonantoja ja ilmoituksia (lehden C-sarja).

Yhdenmukaistetut standardit ja mandaatit

Ajantasalla olevat teknisiin määräyksiin liittyvien yhdenmukaistettujen standardien luettelot löytyvät kootusti komission ylläpitämiltä sivuilta. Myös SFS ylläpitää luetteloita kansallisesti EU-direktiiveihin liittyvistä yhdenmukaistetuista standardeista:

Komission tuote- ja sektorikohtaiset sivustot

Mekaaniset laitteet

Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu, EcoDesign

Muita tietolähteitä

Kansalliset viranomaiset, laitokset, järjestöt ja muut tietolähteet:

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)

Eurooppalaisia järjestöjä (lobbausta ja edunvalvontaa mm. säädösten ja standardien suhteen)