Hissistandardit

Hissien ja liukuportaiden eurooppalaiset standardit laaditaan CENin komiteassa CEN/TC 10 ja ISOn komiteassa ISO/TC 178.

Hissidirektiivi on ns. uuden lähestymistavan mukainen direktiivi, jossa yhdenmukaistetuilla standardeilla on keskeinen asema. Hissin valmistaja voi suunnitellessaan ja valmistaessaan laitteen harmonisoitujen standardien mukaisesti olettaa laitteen täyttävän direktiivin olennaiset vaatimukset.

Hissialan SFS-standardit ja muut julkaisut luetellaan seuraavassa SFS-luettelon ryhmässä:

CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks

Komitean soveltamisala: Establishment of safety rules for the construction and installation: – of lifts and service lifts; – of escalators and passenger conveyors.

ISO/TC 178 Lifts, escalators and moving walks

Komitean soveltamisala: Standardization of all aspects, including safety, of lifts, service lifts, escalators, moving walks and similar apparatus.