07.12.2021

Uusi standardisointikohde eristysjärjestelmien energiatehokkuudelle

Rakentamisessa käytettävien teknisten laitteiden ja teollisuuslaitosten eristysjärjestelmien energiatehokkuuden arvioimiseksi on käynnistymässä uusi standardisointityökohde ”Energy efficiency of industrial and technical installations –Thermal Insulation”. Tarkoituksena on luoda yhdenmukaistettu ja standardisoitu menetelmä, jolla autetaan teollisuutta ja rakennusalaa vähentämään hiilidioksidipäästöjä standardisoimalla eristysjärjestelmille luokitus, joka perustuu päästöjen vähentämisoptimeihin ja energiansäästömahdollisuuksiin.

EiiF (European Industrial Insulation Foundation) teki 2021 eristystutkimuksen The insulation contribution to decarbonise industry, joka osoittaa, että pelkästään EU:n teollisuuden teknisen eristyksen kasvihuonekaasupäästöjen vähennyspotentiaali on noin 40 Mt ja vuotuinen energiansäästöpotentiaali noin 14 Mtoe/160 TWh – mikä vastaa 10 miljoonan kotitalouden tai 20 miljoonan auton vuosittaista energiankulutusta.

Tällä hetkellä ei ole olemassa eurooppalaista standardia, joka määrittelee teknisen eristyksen energialuokat. Eurooppalainen standardi EN 12828 ”Heating systems in buildings. Design for water-based heating systems” ja saksalainen ohje VDI 4610 ”Energy efficiency of industrial installations – Thermal insulation” ovat pohjadokumentteja, jotka ohjaavat tämän uuden EN-standardin kehittämistä. VDI 4610 -ohje sisältää menettelyt mm. ekologisen eristekerroksen paksuuden määrittämiselle sekä komponenttien (pinnat, putket, sisäänrakennetut komponentit, kylmäsillat) luokittelulle energiatehokkuusluokkiin.

Tässä uudessa standardisointityökohteessa teollisuus- ja teknisten laitosten energiatehokkuuden lämpöeristykselle on tarkoitus määrittää teknisen eristyksen energialuokat, jotka perustuvat vesipohjaisten rakennusten lämmitysjärjestelmien eristysluokkiin standardin EN 12828 mukaisesti, sekä VDI 4610 mukaisiin lämmöneristyksen energialuokkiin.

Standardisointikohdetta seuraava kansallinen standardisointiryhmä on SR 228 Rakennusten lämmitysjärjestelmät.

Mikäli kiinnostuit ja aihe on sinulle/organisaatiollesi ajankohtainen, lisätietoja saat allekirjoittaneelta. Lisätietoja standardisointiin osallistumisesta löydät sivulta metsta.fi/osallistu

RSS Feed

Lue myös