27.09.2018

SFS-eKirja 1090:2018 Teräsrakenteiden toteutus – Uusi julkaisumuoto helpottamaan tiedon löytämistä

SFS-eKirja 1090:2018 Teräsrakenteiden toteutus on sähköinen kooste, joka käsittelee standardin SFS-EN 1090 mukaisia kantavia teräsrakenteita. eKirjaan on sisällytetty kaikki teräsrakenteisiin liittyvät osat:
SFS-EN 1090-1:2009 + A1:2012 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus.
Osa 1: Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuuden arviointiin.
SFS-EN 1090-2:2018 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus.
Osa 2: Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset.
SFS-EN 1090-4:2018 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. 
Osa 4: Tekniset vaatimukset kylmämuovatuille rakenteellisille teräsosille ja katoissa, sisäkatoissa, välipohjissa ja seinissä käytettäville kylmämuovatuille rakenteille 
eKirja on monipuolinen pdf-tuote, jossa on hyödynnetty XML-tekniikkaa. 
SFS-eKirjan toiminnallisuudet helpottavat tiedon hakua ja löytämistä standardeista!
eKirjaan koottujen standardien välille on luotu linkit. Käyttäjä pääsee eKirjassa siirtymään toiseen standardiin siihen kohtaan, johon linkitys viittaa.

HUOM. 1 Linkitys on tehty kohtaan, jota asiasisällöllisesti standardiviittauksella tarkoitetaan. Viitestandardissa voi, ja usein on muitakin kohtia, joissa käsitellään samaa asiaa eri asiayhteydessä.

HUOM. 2 Adoben Acrobatissa pääset takaisin valitsemalla hiiren oikean näppäimen alta aukeavasta valikosta ”Edellinen näkymä”.

eKirjassa pystyy yhdellä haulla (ctrl + F) tekemään hakuja kaikista eKirjan standardeista samanaikaisesti. Tämä helpottaa täsmätiedon löytämistä.

HUOM. 3 Englannin kielessä sanoja ei taivuteta. Hakemisen helpottamiseksi on eKirjassa kielenä myös englanti.

eKirjassa pystyy myös helposti varmistamaan englanninkielisen lauseen merkityksen suomen kielellä (tai toisinpäin) siirtymällä alkuperäiskielen ja käännöksen välillä. 
SFS-eKirja 1090 on myynnissä SFS:n verkkokaupassa: https://sales.sfs.fi/fi/index/tuotteet/SFS/SFS/ID471/1/705224.html.stx
Lisätietoja: Hanna Järvenpää
 
RSS Feed

Lue myös