06.04.2018

Selvitys: Standardisointi organisoitava uudelleen

Suomen standardisointijärjestelmästä on tehty selvitys. Selvitys julkaistiin 6.4.2018.
 
Selvityksessä suomalaista standardisointijärjestelmää tarkasteltiin kansallisesta ja kansainvälisestä näkökulmasta ja standardisointiin osallistuvan tahon näkökulmista.
 
Standardisoinnin tehtävänä on tukea suomalaista kilpailukykyä, edistää yritysten markkina-asemaa sekä parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua. ”Standardisointi Suomessa” -selvitys suosittaa, että suomalainen standardisointijärjestelmä organisoidaan tehokkaammin elinkeinoelämää ja yhteiskuntaa palvelevaksi.
 
Selvityksen ohjausryhmätyöhön osallistuivat työ- ja elinkeinoministeriö, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Teknologiateollisuus ry, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ja Sähköteknillinen Standardoimisyhdistys SESKO ry.
 
Liitteenä asiasta julkaistu tiedote.
 
6.4.2018 pidetyn julkistamistilaisuuden esittelyaineisto.
 
Standardisointi Suomessa -raportti (lisätty 11.4.2018)

RSS Feed

Lue myös