25.11.2022

Uusi konetuoteasetusehdotus pääosassa Turvallisen tekniikan seminaarissa

Turvallisen tekniikan seminaari pidettiin Tampereen UKK-instituutissa koronatauon jälkeen. METSTAn vt. toimitusjohtaja Mika Vartiainen avasi tilaisuuden ja esitteli samalla METSTAn uuden toimitusjohtajan Päivi Brunoun. Päivi aloittaa tehtävässään 1.1.2023.

Päivänpolttavana aiheena oli ehdotettu uusi konetuoteasetus. Katri Tytykoski (STM) valotti asetusehdotuksen laadintaprosessia ja merkittävimpiä muutoksia nykyiseen konedirektiiviin verrattuna. Toteutuessaan asetus tuo monenlaisia muutoksia, esimerkiksi uusia turvallisuusvaatimuksia, mahdollisuuden digitaalisiin käyttöohjeisiin ja määritelmän ”merkittävä muutos”.

METSTAn puheenvuoroissa Jukka-Pekka Rapinojan esitys käsitteli konedirektiiviin liittyvien yhdenmukaistettujen standardien soveltamissääntöjä ja näkökohtia. Frans Nilsén taas kertoi standardisointijärjestelmästä yleisesti sekä standardisointipyynnöistä.

SGS Fimkon Janne Nyman teki katsauksen koneiden EMC-vaatimuksista. EMC-direktiivi koskee suurta osaa koneita ja laitteistoja. Yhdenmukaistettuja EMC-standardeja on paljon, mm. geneerinen IEC EN 61000-sarja.

ISO julkaisi 2022 hissien kyberturvallisuutta koskevan standardin ISO 8102-20. Standardi laadittiin METSTAn sihteeristövastuulla työryhmässä ISO/TC 178/WG 12. Työryhmän puheenjohtaja on Ari Kattainen Kone Oyj:ltä. Ari kertoi seminaarissa standardin laadinnasta ja sen teknisistä ratkaisuista.

VTT:n Timo Malm käsitteli puheenvuorossaan itsekehittyviä järjestelmiä. Itsekehittyviin järjestelmiin liittyy yllättäviäkin näkökohtia, kuten eettisen valinnat. Lisäksi niiden virhelähteet voivat olla erilaisia kuin tavanomaisissa ohjausjärjestelmissä.

Seminaarin lopuksi kuultiin Jenni Kiviahon (Valmet Oy) kuulijoita haastava puheenvuoro konetuoteasetusehdotuksen uudesta määritelmästä ”merkittävä muutos”. Jenni analysoi miten kaavailtu uusi määritelmä vaikuttaisi tavallisen oloiseen koneen uusintatyöhön.

Kuva: UKK-instituutin auditoriossa oli paljon koneturvallisuudesta kiinnostuneita kuulijoita.
RSS Feed

Lue myös