18.11.2022

Päivi Brunou aloittaa METSTAn toimitusjohtajana 1.1.2023

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry:n toimitusjohtajaksi on valittu Päivi Brunou. Hän aloittaa tehtävässä 1.1.2023.

Brunoulla on laaja kokemus teknologiateollisuudesta, jossa hän on toiminut eri tehtävissä kone- ja metallituoteteollisuuden sekä tietotekniikan palvelualan yrityksissä.

– Päivin kokemus ja näytöt asiantuntijatiimien johtamisesta sekä monipuolinen osaaminen muun muassa kyberturvallisuuden ja laatukehityksen parissa vastaavat erinomaisesti METSTAn nykyisiin tehtäviin ja tulevaisuuden kehitystarpeisiin, kiittää hallituksen puheenjohtaja Helena Soimakallio.

Brunou on omalla urapolullaan tutustunut hyvinkin erilaisista tarpeista muodostuneisiin standardeihin.

– Teollisuuden käyttämät standardit voivat olla hyvin teknisiä ja yksityiskohtaisia tai toisaalta poikkileikkaavia, esimerkiksi laatuun ja prosesseihin liittyviä ohjeita. Oleellista on, että standardia laadittaessa ymmärretään standardin tausta ja asiakkaiden tarpeet, hän muistuttaa.

METSTA vastaa teknologiateollisuuteen kuuluvien kone- ja metallituoteteollisuuden, metallien jalostuksen, rakentamisen, talotekniikan sekä energianhallinnan eurooppalaisesta ja kansainvälisestä sekä kansallisesta standardisoinnista. Standardien aihepiirit ulottuvat esimerkiksi autonomisen merenkulun järjestelmistä hissien ja liukuportaiden standardien kautta hitsauksen laadunhallintaan. Nousevina teemoina ovat laajat kokonaisuudet, kuten kestävä kehitys ja kyberturvallisuus.

– METSTAn henkilöstöllä on vankka ja monipuolinen osaaminen standardisoinnista. Itse olen osallistunut standardisointityöhön ennen kaikkea käyttäjän roolissa. Uskon, että voin siten tuoda uusia näkökulmia METSTAn toimintaan ja kehittämiseen, Brunou toteaa.

Soimakallion mukaan uuden toimitusjohtajan ensimmäisiä tehtäviä onkin yhdistyksen strategiaprosessin toteuttaminen yhteistyössä jäsenten ja sidosryhmien kanssa.

– Standardisoinnilla on merkittäviä hyötyjä teollisuudelle ja yhteiskunnalle laajemminkin, sillä standardien avulla voidaan lisätä tuotteiden ja palvelujen laatua, turvallisuutta ja yhteensopivuutta. Standardit tutkitusti edistävät kaikenkokoisten yritysten liiketoimintaa ja kasvattavat asiakkaiden luottamusta. Haluamme METSTAna tuoda nämä hyödyt entistä paremmin esille, ja samalla vahvistaa suomalaisen teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä, summaa Soimakallio.

Lisätiedot:
Hallituksen puheenjohtaja Helena Soimakallio, 040 550 7706
Toimitusjohtaja (1.1.2023) Päivi Brunou, puhelin 040 660 1682

RSS Feed

Lue myös