01.02.2023

Uudet SFS-oppaat ja osallistuminen standardisointiin

SFS-oppaat 4 ja 5, jotka määrittelevät pelisäännöt suomalaiseen, eurooppalaiseen ja maailmanlaajuiseen standardisointiin osallistumiselle uudistettiin vuoden 2022 aikana. METSTAn kansallisten standardisointiryhmien toiminta ja standardisointiprosessin eri vaiheet, joista METSTAn toimisto vastaa, kuvataan näissä oppaissa. Päivitetyt SFS-oppaat 4 ja 5 astuivat voimaan 1.2.2023.

SFS-oppaiden 4 ja 5 uudistustyössä tehdyt muutokset olivat pääosin CENin ja ISOn säännöistä tulevia tarkennuksia. Yksi keskeisimmistä muutoksista liittyi kuitenkin kansallisten standardisointiryhmien (METSTA/SR) ja mahdollisten suomalaisten SFS-standardien laadintaa varten perustettavien työryhmien toimintasääntöihin.

Aiemmin jokaisella toimialayhteisöllä, METSTA mukaan lukien, oli omat standardisointiryhmien toimintasäännöt, jotka perustuivat SFS-oppaissa esitettyihin toimintasääntömalleihin. Oppaiden uudistustyön tavoitteena oli yhtenäistää sinänsä jo pitkälti samankaltaisia toimintatapoja. Siksi toimintasääntömallit muutettiin uudistetuissa oppaissa toimintasäännöiksi, jotka ovat sellaisenaan voimassa kaikissa toimialayhteisöissä. METSTA on lisäksi laatinut toimintasääntöjä täydentäviä ohjeita, jotka löydät täältä.

Lisäksi SFS-oppaissa 4 ja 5 on tehty EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR) liittyen tarkennuksia. Tämän johdosta myös standardisointiryhmiin ilmoittautumiskäytäntöä on muutettu. Ilmoittautuminen METSTAn standardisointiryhmiin tapahtuu helmikuun alusta lähtien sähköisellä lomakkeella. Lomakkeella annettavien henkilötietojen osalta SFS toimii rekisterinpitäjänä. Lisäksi METSTA kerää maksullisten standardisointiryhmien jäseniltä samassa yhteydessä laskutustiedot, joiden osalta METSTA toimii rekisterinpitäjänä. Katso tarkempia tietoja Osallistu-sivulta.

SFS-oppaat 4 ja 5 ovat ilmaiseksi ladattavana SFS:n verkkokaupassa:

RSS Feed

Lue myös