10.01.2022

Turvallisuustietoinen koneiden hankintaprosessi

METSTAn koneturvallisuuden teemasivuilla julkaistiin uutta aineistoa. Kyseessä on koneiden hankintaprosessikaavio, jota voidaan käyttää projektityökaluna isompien kone- ja laitehankintojen yhteydessä.

Koneiden hankintaprosessikaavio on laadittu selkeyttämään hankintaan osallistuvien tahojen vastuita. Kaaviossa kuvataan lisäksi koneen turvallisuuden ja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen liittyviä tehtäviä.

Tyypillisesti teollisuuslaitoksen koneen tai konelinjan hankkimiseen osallistuu useita eri toimijoita, esimerkiksi tilaajan projektiorganisaatio ja käyttöorganisaatio sekä laitetoimittajat, joita voi olla useita. Näiden lisäksi projektissa voi olla mukana suunnittelijakonsultteja sekä apujärjestelmien toimittajia. Konelinjan ohjausjärjestelmä hankitaan usein erilliseltä toimittajalta.

Kun toimijoita on monia, myös koneturvallisuuteen liittyvät vastuut pilkkoutuvat ja siten vastuista sopimisen merkitys korostuu. Erityisen tärkeää on sopia tahosta, joka vastaa koneen tai konelinjan kokonaisturvallisuuden hallinnasta ja mahdollisesta koneyhdistelmän vaatimustenmukaisuudesta (CE-merkinnästä).

Prosessikaaviossa on esitetty tyypilliset koneen tai konelinjan toteutusprojektiin kuuluvat vaiheet. Kaavion tarkoitus on auttaa projektiorganisaatioita tunnistamaan koneturvallisuuteen liittyvät vastuut ja ohjata sopimaan niistä riittävällä tarkkuudella. Kaavio ohjaa toteuttamaan koneturvallisuuteen liittyvät tehtävät oikeaan aikaan projektin etenemisen mukaisesti ja varmistumaan siitä, että projektin päätteeksi kaikki vaadittavat toimenpiteet on tehty ja kone tai konelinja on käyttäjilleen turvallinen.

Hankintaprosessikaavion ovat laatineet Laura Lehtonen (AFRY Finland Oy), Mikko Ristolainen (ABB Oy, Drives), Sari Kojo (Sweco Industry Oy), Timo Malm (VTT).

TURVALLISUUSTIETOINEN KONEIDEN HANKINTAPROSESSI

RSS Feed

Lue myös