21.09.2023

Turvallisen tekniikan seminaarissa tärkeää tietoa uudesta koneasetuksesta

Tampere-talo, 11.-12.10.2023

Uuteen koneasetukseen (2023/1230) liittyvä standardien yhdenmukaistus aloitetaan pian. Parhaillaan CEN ja EU komissio ovat laatimassa ns. standardointipyyntöä asiaan liittyen. Standardointipyynnön avulla komissio ”tilaa” A-, B- ja C-tyypin standardeja CENiltä ja CENELECiltä. Turvallisen tekniikan seminaarissa kerrotaan miten std-pyyntöprosessi etenee ja millä aikataululla.

Kuulemme myös tärkeää tietoa koneasetuksen siirtymäsäännöistä. Aikaa uuden asetuksen soveltamisen aloitukseen on reilu kolme vuotta, mutta sitä ennen tapahtuu useita huomioitavia asioita.

Katso tarkempi ohjelma ja ilmoittaudu mukaan!

RSS Feed

Lue myös