06.04.2022

Metalliteollisuuden standardisointiyhdistys hakee uutta toimitusjohtajaa

Nyt haussa toimitusjohtaja Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry:lle. Toimitusjohtajan vastuulla on yhdistyksen operatiivisen toiminnan johtaminen ja strategian toteuttaminen yhdessä hallituksen ja henkilöstön kanssa. Hän johtaa monialaisista huippuasiantuntijoista koostuvaa organisaatiota sekä ylläpitää ja kehittää jäsen- ja yritysyhteistyötä. Lisäksi hän tukee standardointiryhmien työtä, kehittää yhdistyksen toimintaa ja vastaa yhdistyksen kansainvälisen yhteistyön koordinoinnista.

Haku tehdään yhteistyössä Boydenin kanssa. Hakuilmoitus löytyy täältä:

https://www.recright.com/careers/fi/teknologiateollisuus/toimitusjohtaja-metsta-ry-6241d6e82200df2530134064 Hakuaikaa on 12.4.2022 saakka.

RSS Feed

Lue myös