13.06.2023

Teollisuuden kunnossapitoprosessi

Tänään julkaistiin suomenkielellä SFS-EN 17007 Kunnossapitoprosessi ja siihen liittyvät tunnusluvut. Standardissa kunnossapito on jaettu yleispäteviin osaprosesseihin. Jaottelua hyödyntäen voi verrata omaa työyhteisöään yleiseen malliin. Vertailu auttaa havaitsemaan kunnossapidon sidonnaisuuksia, vastuualueita, puutteita ym. Standardin avulla voi määrittää omalle organisaatiolle kunnossapidon seurantamenettelyt, esim. tunnuslukuja tai tuloskortteja. SFS-EN 17007 esittämä rakenne ja jaottelu on lähtökohtana muissa CENin kunnossapidon standardeissa. Tämä standardi on tarkoitettu kunnossapidon vastuuhenkilöille riippumatta toimialasta. Standardin voi hankkia SFS:n verkkokaupasta.

RSS Feed

Lue myös