Tälle sivulle on koottu Teknologia22-tapahtumassa (3.–5.5.2022) pidetyt METSTAn esitykset.

Koneturvallisuuden standardit

Koneturvallisuuden standardeilla tarkoitetaan koneiden sekä niissä olevien järjestelmien, laitteiden ja toisinaan myös komponenttien turvallisuuskysymyksiä käsitteleviä standardeja. Koneturvallisuuden standardit liittyvät tyypillisesti koneiden suunnitteluvaiheessa sovellettavissa oleviin kysymyksiin, mutta voivat toisinaan käsitellä myös koneen elinkaaren muissa vaiheissa sovellettavissa olevia aiheita. Koneet voivat olla joko kuluttajatuotteita tai tuotantovälineitä, kädessä pidettäviä tai laajoja konelinjoja, kiinteästi asennettuja tai liikkuvia koneita. Euroopan unionissa koneilla tarkoitetaan yleensä konedirektiivin 2006/42/EY soveltamisalaan kuuluvia tuotteita.

Lisätiedot: Jukka-Pekka Rapinoja

Teollisuusautomatiikan, robotiikan ja 3D-tulostuksen standardisointi

Teollisuusautomaatio, robotiikka ja 3D-tulostus ovat kaikki horisontaalisia standardisointialueita, joissa vastuu jakautuu useamman standardisointiorganisaation kesken Suomessa. Kokonaisvaltaisen ymmärryksen saavuttamiseksi asiantuntijan tulee näin ollen usein seurata standardisointia sekä Eurooppalaisella (CEN, CENELEC, ETSI) että kansainvälisellä (ISO, IEC, ITU) tasolla. Tämä haaste on huomattu Euroopassa ja tällä hetkellä valmistellaan mm. selvitystä alan horisontaalisen standardisoinnin organisoimisesta Euroopan sisällä asiantuntijoiden aktivoimiseksi ja osallistumisen helpottamiseksi. Horisontaalinen koordinointi on huomattu mm. jo CEN-CENELEC-ETSI Smart Manufacturing Coordination Groupissa ja viime vuonna aihetta käsiteltiin myös CEN-CENELEC-ETSI Standards in support of the industrial Data Value Chains -tilaisuudessa.

Teollisuusautomaation, robotiikan ja 3D-tulostuksen standardisointiLataa

Lisätietoja:

  1. Standardisoinnista vastaa Suomessa: SR 261 ”Lisäävä valmistus (3D-tulostus)” ja SR 310 ”Robotiikka ja automaatiojärjestelmät”.
  2. Osallistumalla METSTAn standardisointiryhmään pääset myös paalupaikalle seuraamaan ja vaikuttamaan alan kehitykseen CEN-CENELEC-ETSI Smart Manufacturing Coordination Groupissa.
  3. Teollisuusautomaation CENELEC standardisoinnista vastaa Suomessa SESKOn SK 65 Teollisuusprosessien ohjaus.
  4. Tekoälyn standardisoinnista vastaa Suomessa SFS:n SR 315 Tekoäly.
  5. METSTA on myös tehnyt listauksen 3D-tulostuksen kannalta hyödyllisistä standardeista, joka löytyy julkaisusta ”Koneenrakentajan tärkeimmät standardit” ja halutessasi saat nämä standardit näppärästi Suomessa SFS:n nettikaupasta.
  6. Teollisuusautomaatiosta on järjestetty myös #Standardibrunssi-webinaari, jonka aineistot ja videot löytyvät teemasivulta.
  7. Esitystallenne (video, 20 min. 18 sek.)

Ota yhteyttä: Frans Nilsén

Kunnossapidon standardit

Lisätiedot: Tommi Carlson