Lisäävän valmistuksen (3D-tulostus) standardisointi kattaa seuraavat aihealueet eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla:
•    prosessit
•    termit ja määritelmät
•    prosessiketjut (laitteisto ja ohjelmisto)
•    testausmenetelmät
•    laatuparametrit
•    toimitussopimukset

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat:

Aiheeseen liittyvää