Standardisointiryhmän toimialueeseen kuuluvat juomavesi-, sadevesi- ja viemäröintijärjestelmien sekä kaasun jakeluverkostojen rakentamisessa käytettävät valuraudasta valmistetut putkituotteet.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat:

Aiheeseen liittyvää