10.05.2021

Rakentamisessa käytettävien teräs- ja alumiinirakenteiden ympäristöseloste

Lausunnolla oleva standardiehdotus prEN 17662 ”Product category rules complementary to EN 15804 for steel, iron and aluminum products for use in construction works” esittää rakentamisessa käytettävien teräs- ja alumiinirakenteiden täydentävät periaatteet standardin SFS-EN 15804:2012 + A2:2019 ”Kestävä rakentaminen. Rakennustuotteiden ympäristöselosteet. Laadinnan yleissäännöt” mukaisen ympäristöselosteen (EPD) laadintaan.

Standardi selventää metallirakenteiden LCA-laskentaa ja tulee poistamaan tulkintavirheitä ja siten yhteismitallistamaan metallituotteiden ympäristöselosteita. Standardi on tarkoitettu käytettäväksi joko ´kehdosta porttiin´ + vaihtoehdot -arviointiin tai ´kehdosta hautaan´ -arviointiin sen mukaisesti miten järjestelmän reunaehdot on määritelty. 

Standardissa on esitetty uutena asiana allokointisäännöt teräksen ja kuonan ympäristövaikutuksille. Kuona käsitellään sivutuotteena – ei jätteenä, jolloin kuonalle voidaan määrittää ympäristövaikutukset erikseen.

Lisäksi standardi selventää esimerkein metallirakenteiden LCA-laskentaa erityisesti kierrätykseen ja rakenteiden uudelleenkäyttöön liittyvien moduulien C ja D osalta. Erilaisille terästuotteille on esitetty oletusloppuskenaarioita, joita voidaan käyttää EPD:n laadinnassa. Oletusarvoja on esitetty myös mm. kuljetuksiin sekä rakentamis- ja purkuvaiheeseen liittyen. Lisäksi standardissa on esitetty ohjeistusta mitä lisäindikaattoreita metallituotteiden yhteydessä ilmoitetaan. Metallirakenteiden kasvihuonepäästöt (GWP) johtuvat usein yli 90 prosenttisesti materiaalin päästöistä. Näitä tapauksia varten standardissa on annettu yksinkertainen ohjeistus metallien jatkojalostajille (esim. profiloijat) miten he voivat hyödyntää esim. terästehtaan ympäristöselosteita ja ilmoittaa oman lisävaikutuksensa kasvihuonepäästöihin.     

Ympäristöselosteessa ilmoitettavat tiedot kuuluvat rakennustuoteasetuksen rakennuskohteen perusvaatimukseen BWR 7 ”Luonnonvarojen kestävä käyttö”, joka tulevaisuudessa on ilmoitettava myös suoritustasoilmoituksessa. Toistaiseksi harmonisoidut standardit eivät sisällä BWR 7 vaatimuksia.

Standardiin voi antaa kommentteja lausuntopyyntöportaalin kautta: https://lausunto.sfs.fi/Home/Details/13385 16.6.2021 saakka. Kommentointiaikaa on hieman lyhennetty kesälomakauden vuoksi.

Standardin kansallisesta käsittelystä ja Suomen kommenttien kokoamisesta vastaa METSTAn kansallinen standardisointikomitea K 135 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Komitea K 135 käsittelee kommentit 17.6. ja/tai 18.6.2021 järjestettävässä kokouksessa. Mikäli et ole komitean jäsen ja olet kiinnostunut osallistumaan kommenttienkäsittely­kokoukseen ja/tai standardin jatkoseurantaan ota yhteyttä Hanna Järvenpäähän.

RSS Feed

Lue myös