26.04.2022

Rakennustuoteasetuksen muutosehdotus: valmistajat, nyt tarkkana!

Rakennustuoteasetuksen muutosehdotus julkaistiin 30.3.2022 EU:n kiertotalouden ja kestävyyden ehdotuspaketin yhteydessä, katso METSTAn aiempi uutinen aiheesta täältä: Kiertotalous ja kestävyys: EU:n kattava ehdotuspaketti julkaistu

Rakennustuoteasetuksen muutosehdotus on kokonaisuudessaan yli 160 sivuinen ja muutosten hahmottaminen sekä se, miten ne käytännössä tulevat toteutumaan, vie oman aikansa. Ehdotustekstiä kannattaisikin haravoida läpi jo ennakoivasti, ja miettiä mitkä ovat omalle alalle tärkeitä muutoksia.

Tärkeä nosto muutosehdotuksesta on artikla 2, jossa määritellään soveltamisala, mukaan lukien 3D-tulostukseen liittyvät tuotteet ja palvelut, määrätyissä tapauksissa käytetyt tuotteet ja nyt voimassa olevaan asetukseen verrattuna soveltamisalan muutos koskien päällekkäisyyksiä mm. juomavesidirektiivin ja yhdyskuntajätevesidirektiivin kanssa. Jos muutosehdotus julkaistaan tällaisenaan, se tarkoittaa, että rakennustuoteasetuksen soveltamisala ei koske (artikla 2, kohta 3):

a) hissit, joihin sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/33/EU, liukuportaat ja niiden osat;
b) kattilat, putket, säiliöt ja lisälaitteet sekä muut tuotteet, jotka ovat kosketuksissa juomaveden kanssa;
c) jätevedenkäsittelyjärjestelmät;
d) saniteettivarusteet;
e) tuotteet liikenteen valo-ohjaukseen.

Esimerkiksi (c) jätevedenkäsittelyjärjestelmille on 14 kpl ja (d) saniteettivarusteille 12 kpl CE-merkintään johtavia voimassa olevia harmonisoituja tuotestandardeja, ja jonossa liuta lisää. (b) juomaveden kanssa kosketuksissa olevien tuotteiden osalta juomavesidirektiivi sääntelee hygieniaan ja terveyteen liittyviä vaatimuksia, mutta esimerkiksi lujuutta ja pitkäaikaiskestävyyttä koskevat vaatimukset ovat olleet rakennustuoteasetuksen piirissä.

Muutosehdotus on parhaillaan julkisessa kuulemisessa, ja se sulkeutuu 21.6.2022:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12458-Construction-products-review-of-EU-rules_en

RSS Feed

Lue myös