05.04.2022

Kiertotalous ja kestävyys: EU:n kattava ehdotuspaketti julkaistu

30.3.2022 komissio julkaisi vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvän ehdotuspaketin, jonka tavoitteena on tehdä lähes kaikista EU:n markkinoilla olevista tavaroista ympäristöystävällisempiä, vahvemmin kiertotalouteen perustuvia ja energiatehokkaampia koko niiden elinkaaren ajan. Tähän ehdotuspakettiin kuuluu mm.

Kestävien tuotteiden asetusehdotus laajenee koskemaan edeltäjänsä, ekosuunnitteludirektiivin, energiaan liittyvien tuotteiden lisäksi kaikkia keskeisiä tuoteryhmiä, joissa käytetään paljon luonnonvaroja, ja joille on jo olemassa kiertotalouteen pohjautuvia ratkaisuja. Näistä yhtenä tuoteryhmänä on tekstiilit. Tuotteille on luotava digitaalinen tuotepassi, joka tarjoaa tietoa muun muassa tuotteiden korjattavuudesta ja materiaaleista niiden elinkaaren aikana.

Rakennustuoteasetuksen muutosehdotuksessa on vahvistettu rakennustuotteiden ympäristö- ja ilmastovaikutusten huomiointia ja arviointitapaa. Rakennustuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen on tuotu vaatimukset kestävämmistä, korjattavista, kierrätettävistä ja helpommin uudelleen valmistettavista rakennustuotteista.

Tarvitaan yhdenmukaisia tapoja ilmoittaa vaadittavien ominaisuuksien täyttyminen; aloitteet toimivatkin pohjana standardisointitahojen työlle yhtenäisten eurooppalaisten standardien luomiseksi.

RSS Feed

Lue myös