03.06.2024

Pyörällä turvallisesti uuteen päivään

Kesäkuun kolmas päivä vietetään maailman polkupyöräpäivää! Sen lisäksi, että polkupyörällä liikkuminen on kaikkein energiatehokkain tapa siirtää ihmistä paikasta toiseen, se myös antaa paljon energiaa päivään, virkistää mieltä ja on matalatehoisenakin tehtynä hyvää kuntoilua.

Jotta pyöräily olisi turvallista, on itse huolehdittava siitä, että oma ajotapa ja liikennekäyttäytyminen ovat asianmukaisia ja että tuntee tieliikennelain vaatimukset. Yhteiskunta huolehtii pyöräilyn turvallisuudesta liikenneympäristön kehittämisellä rakentamalla ja ylläpitämällä laadukkaita ja turvallisia kulkuväyliä. Passiivisena turvallisuusjärjestelmänä toimiva standardin SFS-EN 1078 + A1 ”Kypärät pyöräilyyn, rullalautailuun ja rullaluisteluun” mukainen kypärä voi olla hyödyksi, jos onnettomuuteen kaikesta huolimatta joudutaan.

Sen lisäksi turvallisuuden olennaisena osana on myös itse polkupyörän turvallisuus – pyöräilijän on voitava luottaa siihen, että esimerkiksi jyrkkää alamäkeä ajaessa ohjaustanko ei pääse yllättäen katkeamaan. Jotta tällainen kauhuskenaario ohjaustangon äkillisestä pettämisestä vältetään, polkupyörien valmistajat nojautuvat suunnittelussa ja valmistuksessa standardeihin, joiden vaatimuksia noudattamalla polkupyörien turvallisuus tulee varmistettua.

Polkupyörien ja niiden eri osien turvallisuutta testataan erilaisilla menetelmillä, kuten jarrutuskokeilla sekä iskunkestävyys-, vääntö- ja väsytyskokeilla. Standardisarja SFS-EN ISO 4210 käsittelee polkupyörän ja sen yksittäisten osien vaatimuksia sekä testausmenetelmiä näiden vaatimusten varmentamiseksi:

Lasten polkupyörille on vastaava oma standardinsa SFS-EN ISO 8098:2023Polkupyörät. Lasten polkupyörien turvallisuusvaatimukset”.

Viime vuosina sähköavusteiset polkupyörät ovat saavuttaneet suurta suosiota. Ne esimerkiksi madaltavat entisestään kynnystä valita polkupyörä auton sijaan työmatkoille sekä mahdollistavat ikääntyvän väestön liikkumista. Sähköavusteisella polkupyörällä (EPAC, electrically power assisted cycle) tarkoitetaan polkupyörää, jonka polkemista avustavan sähkömoottorin suurin teho saa olla enintään 250 W. Lisäksi avustus saa toimia vain poljettaessa ja sen on kytkeydyttävä pois päältä, kun nopeus saavuttaa 25 km/h.

Tällaisten polkupyörien turvallisuusvaatimuksia käsitellään standardissa SFS-EN 15194:2017 + A1:2023Polkupyörät. Sähköavusteiset polkupyörät”. Standardissa esitetään edellä mainittujen kaikilta polkupyöriltä vaadittujen turvallisuusvaatimusten lisäksi erityisesti sähkömoottoriin, akkuun ja pyörän sähköjärjestelmään liittyviä asioita.

Polkupyörän valoilla ja heijastimilla on myös suuri vaikutus pyöräilyn turvallisuuteen. Valoihin ja heijastimiin liittyviä vaatimuksia ja testausmenetelmiä käsitellään viisiosaisessa standardisarjassa SFS-ISO 6742:

Polkupyöriin liittyvään standardointiin voi osallistua METSTAn standardointiryhmässä SR 333 Polkupyörät.

Turvallista matkaa!

RSS Feed

Lue myös