Standardisointiryhmän toimialueeseen kuuluvat polkupyörien (ml. sähköavusteiset polkupyörät) ja niiden varusteiden:

”Polkupyörällä” tarkoitetaan ajoneuvoa, jossa on vähintään kaksi pyörää ja jota liikutetaan kokonaan tai pääasiassa kyydissä olevien henkilöiden lihastyöllä polkimia tai käsikampia käyttäen.

HUOM. Ketjut, hammaspyörien profiilit, vanteet, renkaat, venttiilit ja leluiksi tarkoitetut polkupyörät eivät kuulu komitean alueeseen.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: