Yhdenmukaistetun standardin uudistaminen

Jokaisen yhdenmukaistetun standardin osalle tulee eteen sen asema peruuttaminen siinä yhteydessä, kun kyseisen standardin uudistettu painos saa yhdenmukaistetun standardin aseman. Myös tällaisessa tilanteessa tuotteen valmistajan tai muun markkinoille saattajan on sopeutettava tuotteensa, siihen liittyvät asiakirjat ja mahdollisesti vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt vastaamaan uudistettua standardia, jos tuotteen EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa tai liittämisvakuutuksessa on aikaisemmin viitattu yhdenmukaistetun standardin aseman pian menettävään tai jo menettäneeseen standardiin.

Yhdenmukaistetun standardin uudistamisen yhteydessä tosiasiallinen siirtyminen aikaisemmasta yhdenmukaistetusta standardista standardin uudempaan versioon sisältää muutamia hankalahkoja käytännön kysymyksiä, jotka johtuvat yksinkertaisesti vain siitä, että standardien laadinta- ja kumoamisprosessi (standardisointijärjestöt) ja toisaalta standardien yhdenmukaistamisesta päättäminen (Euroopan komissio) ovat erillisiä ja eri osapuolelten suorittamia tehtäviä.

Lisänä ovat kaikkien jäsenvaltioiden kansalliset standardisointijärjestöt, jotka puolestaan vahvistavat julkaistut EN-standardit kansallisiksi standardeiksi ja kumoavat aikasemmat kansalliset painokset kukin hiukan eri ajankohtina (mutta kuitenkin 6 kk kuluessa EN-standardin uuden painoksen julkaisemisesta). Juuri tämän vuoksi yhdenmukaistetun standardin aseman saamiseksi riittääkin, että kyseinen EN-standardi on vahvistettu kansalliseksi standardiksi vähintään yhdessä jäsenvaltiossa.

Yhdenmukaistetun standardin uudistamista ja siirtymistä aikaisemmasta standardista uudempaan havainnollistetaan tarkemmin oheisessa periaatekuvassa. Kuvassa ei tarkastalla standardin kansallista vahvistamista tai kumoamista.

Kuva 1 Yhdenmukaistetun standardin uudistamiseen liittyvät vaiheet – siirtyminen aikaisemmasta painoksesta uuteen painokseen

Kuvan 1 perusteella voidaan todeta mm. seuraavaa:

Palaa pääsivulle
Seuraavaksi: Turvallisuusstandardien laadintaperiaatteet