04.03.2021

Konedirektiivin 2006/42/EY tueksi laadittujen yhdenmukaistettujen standardien viitetietoja päivitetty

Euroopan komissio on julkaissut uuden täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2021/377 EU:n virallisessa lehdessä. Päätös sisältää useiden konedirektiivin 2006/42/EY tueksi laadittujen B- ja C-tyypin koneturvallisuusstandardin viitetiedot. Samalla siinä ilmoitetaan eräiden standardien viitetietojen poistamisesta. Täytäntöönpanopäätös 377 muuttaa aiemmin annettua täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2019/436.

Täytäntöönpanopäätöksessä 436 julkaistiin silloisten (2019) yhdenmukaistettujen koneturvallisuusstandardien viitetiedot. Uusilla täytäntöönpanopäätöksillä muutetaan alkuperäistä päätöstä. Käyttäjän kannalta esitystapa on hieman hankala, koska siinä joudutaan vertailemaan eri asiakirjoja. Komissio on julkaissut käytännöllisemmän koontiluettelon xls-muodossa. Tästä asiakirjasta näkee nopeasti ajantasaisen tilanteen.

Olennaista on ymmärtää, että vain komission julkaisemat yhdenmukaistettujen standardien viitetiedot luovat virallisen olettamuksen direktiivin 2006/42/EY vaatimusten täyttymisestä. Pelkkä standardissa oleva liite Z ei luo vaatimustenmukaisuusolettamaa.

Joitakin B-tyypin koneturvallisuusstandardien viitetietoja on annettu uudessa päätöksessä, tärkeimpinä mm.:

Lisäksi vastaavasti eräiden (kumottujen) EN-standardien viitteet poistetaan. Siirtymäaika on 3. syyskuuta 2022 saakka.

RSS Feed

Lue myös