04.11.2022

Kiertotalous ja kestävyys: kestävä rahoitus ja yritysvastuu

Euroopan komissio julkaisi 30.3.2022 vihreän kehityksen ohjelmaan liittyvän ehdotuspaketin, joka paneutuu EU:n markkinoilla olevien tuotteiden ympäristöystävällisyyteen, kiertotalouteen ja energiatehokkuuteen. Katso tätä koskeva METSTAn uutinen täältä.

Myös yritysvastuulla on keskeinen rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Nyt yli kymmenen vuoden työn jälkeen komissio on antanut esityksensä EU:n yritysvastuulaista. Se asettaa yrityksille velvollisuuden kunnioittaa ihmisoikeuksia ja noudattaa asianmukaista vastuullisuutta arvoketjuissaan. Näin ollen myös tarjouskilpailuihin osallistuvien pk-yritysten on kyettävä osoittamaan toimintansa kestävyys. Yrityksillä on jatkossa oltava keinot tunnistaa liiketoiminnasta aiheutuvat haitalliset ihmisoikeus- ja ympäristövaikutukset, sekä ehkäistävä ja korjattava niitä.

Kestävästä rahoituksesta on julkaistu EU:n taksonomia-asetus, joka vaatii yrityksiä luokittelemaan ympäristön kannalta kestävät toiminnot ja investoinnit. Taksonomialla säädellään rahoitusmarkkinoita suuntaamaan investointeja ympäristön kannalta kestävämpiin ratkaisuihin. Rahoitusneuvotteluissa on siis apuna, jos yrityksellä on perinteisen talousraportoinnin rinnalla myös kestävyystietojen raportointi.

EU on antanut yritysten kestävän kehityksen raportoinnista direktiivin (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive), joka laajentaa ja selkeyttää vastuullisuusraportointivelvoitteita vanhaan muiden kuin taloudellisten tietojen raportointidirektiiviin NFRD (Non-Financial Reporting Directive) verrattuna.

EK julkaisi 4.11.2022 pk-yrityksille tiiviin oppaan olennaisimmista EU:n lakihankkeista ja niiden vaikutuksista. Opas on ladattavissa täältä:

Vastuullisuuden EU-sääntely etenee – mihin pk-yritysten on varauduttava?

RSS Feed

Lue myös