EN-, ISO- ja SFS-standardit

Kansallisesti vahvistettavat SFS-standardit ovat pääasiassa eurooppalaisia (EN) tai kansainvälisiä (ISO) standardeja. Tällöin standardiehdotus laaditaan eurooppalaisen standardointijärjestön CENin tai kansainvälisen standardointijärjestön ISOn teknisissä komiteoissa tai työryhmissä.

SFS-standardeja voidaan laatia myös puhtaasti kansallisista lähtökohdista, jolloin laaditaan kokonaan oma standardiehdotus standardointiryhmässä tai työryhmässä. Suomessa puhtaasti kansalliset standardit laaditaan konsensusperiaatteella, jolloin kaikkien oleellisten osapuolten tulee voida hyväksyä standardi ennen sen vahvistamista.

Standardien hankinta

SFS Suomen Standardit ry vahvistaa, julkaisee ja myy SFS-standardit.

Julkaistut standardit löytyvät helposti SFS:n verkkokaupasta. Verkkokaupasta löydät tiedot standardien soveltamisalasta, sisällysluettelosta ja velvoittavista viittauksista. METSTAn asiantuntijat ja SFS:n tietopalvelu antavat lisätietoa standardien sisällöstä.

SFS tarjoaa asiakkailleen myös mahdollisuutta Online-palveluun, jossa standardit ovat aina ajan tasalla ja käytettävissä Internetissä. Asiakas voi itse valita tarvitsemansa standardit aihelueiden mukaisesti ryhmittäin ja/tai yksittäiset standardit, jotka sisältyvät standardikokoelmaan. Palveluun on mahdollista liittää SFS-standardeja sekä ASTM-, IEC- ja ISO-standardeja.

Standardien tunnukset

Kirjainyhdistelmät SFS, EN, ISO jne. merkitsevät organisaatiota, jossa standardin teksti on vahvistettu ja pääosin myös laadittu. Jos standardin tunnuksessa on kaksi tai useampi tunnus, se tarkoittaa, että standardi on vahvistettu kaikissa näissä järjestöissä.