Työryhmävaihe

CENin ja ISOn teknisten komiteoiden (Technical Committee, TC) tai alakomiteoiden (Subcommittee, SC) työohjelmaan hyväksytyt standardiehdotukset laaditaan komiteoiden alaisuudessa toimivissa työryhmissä (Working Group, WG), joihin pyritään saamaan monipuolinen edustus alan asiantuntijoista. Työryhmien jäseniä voivat olla esimerkiksi:

  • tuotteiden suunnittelijat, valmistajat ja käyttäjät
  • työnantajat ja työntekijät
  • korkeakoulut, tutkimus- ja tarkastuslaitokset
  • teknisiä määräyksiä antavat ja niiden noudattamista valvovat viranomaiset
  • kuluttajat ja kansalaisjärjestöt.

Työryhmään eri maista nimetyt asiantuntijat laativat standardiehdotuksen valmiiksi lausuntokierrokselle lähetettäväksi. Työryhmän työhön osallistuvalla asiantuntijalla on parhaimmat mahdollisuudet vaikuttaa tulevan standardin sisältöön. Vain kansalliseen standardointiryhmään kuuluvat jäsenet voivat tulla nimetyksi CENin ja ISOn työryhmiin.

Lausuntovaihe

Lausuntovaihe (Enquiry) on tulevan standardin sisällön kannalta ehdottomasti tärkein vaihe, ellei kuulu itse standardiehdotusta laativaan työryhmään. Lausuntokierroksella on mahdollista esittää laajasti sekä teknisiä että toimituksellisia kommentteja. Samalla äänestetään myös ehdotuksen hyväksyttävyydestä. Ehdotusten tunnus: prEN, prEN ISO tai ISO/DIS.

Äänestysvaihe

Loppuäänestysvaiheessa (Formal Vote) äänestetään vain standardiehdotuksen hyväksymisen puolesta tai hyväksymistä vastaan. Toimituksellisia kommentteja voidaan vielä esittää, mutta äänestettäessä hyväksymistä vastaan on mukaan liitettävä tekniset perustelut. Ehdotusten tunnus: FprEN, FprEN ISO tai ISO/FDIS.

Hyväksytyn äänestyksen jälkeen standardi julkaistaan yleensä noin kolmen kuukauden kuluessa ja sen voi hankkia SFS:n verkkokaupasta.

Lausuntopyyntö­palvelu

Työryhmien laatimat standardiehdotukset lähetetään julkisille lausuntokierroksille, jolloin kaikkien on mahdollista kommentoida niitä. Lausuntokierroksella olevat eurooppalaiset ja kansainväliset standardiehdotukset ovat rekisteröityneille käyttäjille veloituksetta luettavissa SFS:n Lausuntopyyntöpalvelussa, jossa niihin voi myös antaa kommentteja.

Kansallisten standardointiryhmien jäsenet saavat ryhmien vastuulle kuuluvat ehdotukset (lausuntovaihe ja loppuäänestys) sekä niiden valmisteluaineistot automaattisesti äänestysportaalin ja standardointiryhmän jäsensivujen kautta.

Lausuntopyyntöpalveluun saapuneet lausunnot ja kommentit käsitellään kyseisestä ehdotuksesta vastaavassa kansallisessa standardointiryhmässä. METSTA lähettää kansallisessa standardointiryhmässä käsitellyt ja hyväksytyt kommentit Suomen lausuntona eteenpäin CENin/ISOn asettamiin määräpäiviin mennessä.

Lausuntojen antaminen

Kysymme kaikkien ehdotusten osalta:

Lausunnot pyydetään toimittamaan ensisijaisesti SFS:n Lausuntopyyntöpalvelun kautta. Kansallisten standardointiryhmien jäsenet voivat toimittaa lausuntonsa äänestysportaalin kautta.

Kommentit eurooppalaisiin ja kansainvälisiin standardiehdotuksiin on aina esitettävä englanniksi, suomalaisiin standardiehdotuksiin suomeksi. Kommentit suositellaan esitettävän CENin ja ISOn kommentointilomaketta käyttäen. Annettujen lausuntojen käsittelemiseksi: