08.02.2024

Hiilidioksin talteenotto – uusi eurooppalainen standardointikomitea perustettu

Uusi eurooppalainen standardointikomitea aloittaa työnsä aiheena hiilidioksidin talteenotto, hyötykäyttö ja säilöminen. Aihepiiri kytkeytyy EU:n ilmastopolitiikkaan, jossa hiilidioksidin hallinta on keskeisellä sijalla. Vuonna 2023 julkaistussa TEMin raportissa Hiilidioksidin käyttö ja poisto todetaan, että hiilidioksidin talteenoton ja hyödyntämisen teknologiat tarjoavat Suomelle merkittäviä mahdollisuuksia sekä saavuttaa hiilineutraaliustavoite, että luoda uutta liiketoimintaa.

Standardointiin osallistuminen on avointa kaikille, joilla on aiheeseen intressi esim. etu valvottavanaan. Hiilidioksin talteenoton kokonaisuus organisoidaan aluksi osaksi METSTAn Energianhallinta-ryhmää. Voit ilmoittautua jäseneksi tästä linkistä. Tervetuloa, osallistu ja vaikuta!

RSS Feed

Lue myös