Tämä aihepiiri käsittää energian käyttöön ja kulutukseen sekä kaukolämpöverkkoihin liittyvän standardisoinnin. Tärkeä viitekehys on yhteiskunnan kehittyminen hiiliperäisistä energialähteistä uusiutuviin. Energianhallinnan teemoja ovat mm. energiakatselmukset, energianhallinnan johtamisjärjestelmät ja energiatehokkuus. Pyrkimyksenä on vertailukelpoiset menettelytavat energiaan liittyvässä hallinnoinnissa, mittaamisessa ja raportoinnissa. Aihepiiriin kuuluu myös EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukainen uusiutuvan energian alkuperätodistusstandardi. Hiilidioksidin talteenotto, kuljettaminen, säilyttäminen, hyödyntäminen ja laskenta on mukana tässä aihepiirissä, vaikka se ei suoraan ole aina energianhallintaa.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: