Tämä aihepiiri käsittää energian käyttöön ja kulutukseen liittyvän standardisoinnin. Viitekehys on yhteiskunnan kehittyminen hiiliperäisistä energialähteistä uusiutuviin. Teemoja ovat mm. energiakatselmukset, energianhallinnan johtamisjärjestelmät ja energiatehokkuus. Pyrkimyksenä on vertailukelpoiset menettelytavat energiaan liittyvässä hallinnoinnissa, mittaamisessa ja raportoinnissa. Aihepiiriin kuuluu myös EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukainen alkuperätodistuksen standardisointi.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: