Tämä aihepiiri käsittää energian käyttöön ja kulutukseen sekä kaukolämpöverkkoihin liittyvän standardisoinnin. Tärkeä viitekehys on yhteiskunnan kehittyminen hiiliperäisistä energialähteistä uusiutuviin. Energianhallinnan teemoja ovat mm. energiakatselmukset, energianhallinnan johtamisjärjestelmät ja energiatehokkuus. Pyrkimyksenä on vertailukelpoiset menettelytavat energiaan liittyvässä hallinnoinnissa, mittaamisessa ja raportoinnissa. Aihepiiriin kuuluu myös EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukainen alkuperätodistuksen standardisointi.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat: