16.09.2021

Droonien standardisointi ja vaatimukset

Droonien sääntelyssä eletään parhaillaan siirtymäaikaa, joka alkoi komission hyväksyessä 12. maaliskuuta 2019 yhteiset säännöt monikoptereita koskevista teknisistä vaatimuksista (komission delegoitu asetus 2019/945 ja täytäntöönpanoasetus 2019/947). Asetusten määrittämien sääntöjen piti astua voimaan jo heinäkuussa 2020, mutta covid-19 pandemia aiheuttamien viivästysten takia päätettiin säännöt asettaa voimaan asteittain alkaen 31. joulukuuta 2020.

Komission asetuksessa määritellään kolme eri monikopterikategoriaa, jotka ovat ”avoin”, ”erityinen” ja ”sertifioitu”. Jako näiden kategorioiden välillä perustuu käytössä esiintyvään riskiin ja monikopterien teknisiin ominaisuuksiin. Huomattavaa on, että jos toiminta tapahtuu ihmisjoukkojen yllä ja/tai kuljettaen vaarallisia aineita niin toiminta luokitellaan automaattisesti luokkaan ”sertifioitu”.

Taulukko 1. Avoimen luokan C0-C6 droonien teknisiä vaatimuksia

Siirtymäaika, 1.1.2021 – 1.1.2023, asetusten voimaantulossa on osaltaan sekä hyvä että huono asia. Vaatimuksien asteittainen voimaantulo mahdollistaa monikopteriharrastajia ja yrityksiä tutustumaan uusiin tiukempiin säädöksiin, antaa aikaa lennättäjille rekisteröidä itsensä Traficomille ja suorittaa tarvittavat kokeet. Mutta koska siirtymäajan aikana saa edelleen myydä ”ei CE-merkittyjä” -drooneja, voivat kuluttajat tai maahantuojat hankkia itselleen monikoptereita joiden käyttö siirtymäajan jälkeen on äärimmäisen rajattua tai jopa kiellettyä. Tämä koskee varsinkin ominaisuuksiltaan C5- tai C6-luokkaa vastaavia drooneja. Tilannetta hankaloittaa myös se, että jos drooni luokitellaan leluksi tai ainoastaan sisätiloissa käytettäväksi, niin tuolloin se ei kuulu asetusten 2019/945 ja 2019/947 piiriin.

Syy miksi markkinoilla on vielä CE-merkitsemättömiä drooneja, johtuu siitä, että asetuksia tukevat harmonisoidut standardit eivät ole vielä valmiita. Tästä johtuen asetuksessa määriteltiin alaluokat A1-A3, joihin droonit ilman asianmukaista CE-merkintää siirretään siirtymäajan jälkeen. Taulukoon 2 on kerätty tiedot alaluokkien A1-A3 vaatimuksista ja niiden yhteydestä CE-merkittyjen luokkien C0-C4 vaatimuksiin. Kuten taulukosta voidaan nähdä ovat alaluokkien vaatimukset sallitujen lentoalueiden ja droonin painojen osalta tiukkoja. Taulukosta voidaan myös nähdä nyt valmistelussa olevat luokkien C0-C4 liittyvät standardit. Luokkien C5 ja C6 standardien valmistelua ei ole vielä aloitettu, joten niillä ei ole vielä standardinumeroa, lisäksi niitä mukailevia drooneja ei tällä hetkellä voi siirtää alaluokissa toimiviksi.

Taulukko 2. Avoin-luokkaan kuuluvien C1-C4 -luokkien (CE-merkittyjen) droonien vaatimusten suhde alaluokkiin A1-A3 vaatimuksiin ja droonehin liittyvät standardit

Traficom on kerännyt hyvän tietopaketin droonilentäjien vaatimuksista, rekisteröinnistä ja tarvittavista kokeista. Heidän ohjeisiinsa voi tutustua helposti nettisivulla: droneinfo.fi. Jos haluat lisää tietoa droonien standardisoinnista tai haluat osallistua työhön niin Suomessa se tapahtuu METSTAn standardisointiryhmän SR 020 ”Avaruus ja ilmailu” kautta ja lisätietoa työstä saa ottamalla yhteyttä ryhmästä vastaavaan asiantuntijaan.

RSS Feed

Lue myös