Kansallinen standardisointiryhmä osallistuu eurooppalaiseen ja kansainväliseen avaruus ja ilmailu -sektorin standardisointiin. Eurooppalainen standardisointi vastaa mandaatin M/496 vaatimuksiin kehittää standardeja eurooppalaisten hankkeiden edistämiseksi (jäsenvaltioiden, ESA:n ja EU:n välisten), kuten Galileo, GMES ja satelliitti-telekommunikaatio sekä maakartoitus. Kansainvälisen standardisoinnin tavoitteena on luoda puitteet lentokoneiden ja avaruusalusten kansainvälisesti yhteneväisten järjestelmien luomiseksi.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat:

Aiheeseen liittyvää