Tähän on koottu 26.5.2021 pidetyn ”Uusi yleistoleranssistandardi ISO 22081” -webinaarin aineisto sekä taltiointi.

Ohjelma

Yleistoleranssistandardin ISO 22081 esittely
J-P Rapinoja, asiantuntija, METSTA ry

Case iLOQ
Mika Kellokoski, iLOQ Oy

Yleistoleranssi CAD-järjestelmissä (tähän ei liity ladattavaa aineistoa)
Timo Laaksonen, CADworks Oy

Lisätietoja: Jukka-Pekka Rapinoja