07.08.2023

Webinaari 16.8.2023: Koneasetusta koskeva standardointipyyntö

Euroopan komissio on aloittamassa uutta koneasetusta 2023/1230 koskevan standardointipyynnön laadintaa.

Standardointipyyntö on komission toimeksianto eurooppalaisille standardointiorganisaatioille (CEN, CENELEC ja ETSI) standardeista, joita se käyttää säädöstensä tukena. Nämä standardit ovat nk. yhdenmukaistettuja standardeja. Standardointipyynnössä on lueteltu miltä aihealueilta ja missä ajassa standardointiorganisaatioiden on laadittava yhdenmukaistetut standardit. Lisätietoja täällä.

Kone­­­asetusta koskeva standardointipyyntö laaditaan työryhmässä SRAHG ”Machinery” (Standardization Request Ad-hoc Group), joka koostuu mm. standardointiorganisaatioiden, teknisten komiteoiden, jäsenmaiden asiantuntijoiden, konesektorin edustajien ja komission edustajista. Liitteenä luonnos koneasetusta koskevasta standardointipyynnöstä.

Koneasetusta koskevassa standardointipyyntöluonnoksessa konesektori on jaettu temaattisiin osa-alueisiin, jotka noudattelevat CENin teknisten komiteoiden soveltamisaloja. Alueen tarpeeksi kattava määrittely on tärkeää: jos aihealuetta ei ole mainittu standardisointipyynnössä, ei sille voi myöhemmin laatia yhdenmukaistettua standardia. Esimerkiksi konetyypille, jota ei nimenomaisesti ole mainittu standardointipyynnössä, ei voida laatia C-tyypin standardia. Aikataulun on myös oltava sellainen, että standardit ehditään laatia tai päivittää ajoissa.

METSTA järjestää kaikille avoimen webinaarin keskiviikkona 16.8 klo 15.00 – 15.30. Webinaarissa esitellään standardointipyyntöä ja sen laadintaan liittyvää prosessia.

Webinaariin osallistuminen ei edellytä ilmoittautumista. Liittyminen tapahtuu tästä linkistä.

RSS Feed

Lue myös