08.01.2021

Vesikaivojen standardisointi alkamassa

Eurooppalaisessa CENin teknisessä standardisointikomiteassa CEN/TC 451 ”Water wells and bore hole heat exchangers” on alkamassa standardisointikohde vesikaivoille. Tavoitteena on laatia vesikaivoja koskeva asiakirja, joka standardisoi kaivojen suunnittelua, ympäristönäkökohtia, porausta, rakentamista, käyttöönottoa, toimintaa, kunnossapitoa ja kunnostamista sekä käytöstä poistamista pohjaveden ja maalämpöenergian hyödyntämistä varten.

Ympäristönäkökohtina mainitaan:

Lisätietoja saat K 164 Vesijärjestelmät -komitean sihteeriltä.

RSS Feed

Lue myös