23.05.2019

Uusittu koneturvallisuuden artikkelisarja julkaistu

Artikkelisarjan tarkoituksena on selvittää koneautomaation nykyisen nopean kehitysvaiheen vaikutuksia koneen suunnitteluun. Koneiden valmistuksessa tuotantotapa on muuttunut kansainvälisesti verkottuneeksi toiminnaksi ja tällä on ollut merkittäviä vaikutuksia koneiden suunnittelu- ja valmistusprosessiin. Samalla osaamisvaatimukset ovat kasvaneet ja koneiden valmistus on verkottunut kansainväliseksi yhteistoiminnaksi.
Artikkelisarjassa esitetään turvallisen koneen suunnittelun perusperiaatteita ja nykyaikaisen koneautomaation käyttöönottoa. Lähtökohtina ovat koneen suunnittelun ja toteutuksen laadunhallinta ja sen edellyttämä järjestelmällinen suunnitteluprosessi ja sen menettelytavat.
Artikkelisarja korvaa aiemmat koneturvallisuutta käsitelleet artikkelit. Artikkelisarjan voi ladata maksutta METSTAn koneturvallisuuden teemasivulta.
Kirjoittajana on toiminut koneturvallisuuden standardisoinnin veteraani Matti Sundquist, Sundcon Oy:stä.
Artikkelisarjan osat ovat:
1. Turvallisen koneen suunnittelu – periaatteet, säädökset ja standardit
2. Koneen valmistajan ja muiden osapuolten turvallisuusvastuut ja -velvollisuudet
3. Koneiden järjestelmällinen suunnitteluprosessi
4. Turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien suunnittelu
5. Koneen ohjausjärjestelmän yksinkertaistettu suunnittelumenetelmä Sistema
Lisätietoja: Jukka-Pekka Rapinoja
RSS Feed

Lue myös