04.03.2021

Uusi yleistoleranssistandardi julkaistu

Geometrisia yleistoleransseja koskeva SFS-EN 22768-2 (ISO 2768-2:1989) on kumottu ja tilalle on vahvistettu kokonaan uusi standardi SFS-EN ISO 22081:2021.

ISO 22081 perustuu muototoleranssin käyttöön yleistoleranssin määrittelyssä. Tämä menetelmä edellyttää riittävän peruselementtijärjestelmän määrittelyä työkappaleelle. Suunnittelijan olisi lisäksi kyettävä määrittelemään sopiva muototoleranssin lukuarvo. Standardi ei sisällä mittataulukoita.

Kuvassa 1 on esimerkki yleistoleranssimerkinnästä yhdessä standardin ISO 2768-1 mukaisen pituus- ja kulmamittamerkinnän kanssa.

Kuva 1 ISO 22081 mukainen yleistoleranssimerkintä piirustuksessa

ISO 22081 tukee siirtymistä mallipohjaiseen tuotemäärittelyyn (MBD, Model-Based Definition). Siinä perinteistä 2D-piirustusta ei ole välttämättä lainkaan, vaan kaikki kappaletta koskevat vaatimukset esitetään 3D-mallin annotaatioina.

RSS Feed

Lue myös