13.12.2021

Uusi opas mallipohjaisesta tuotemäärittelystä julkaistu

Käy noutamassa uunituore oppaamme mallipohjaisesta tuotemäärittelystä!

METSTA julkaisi vuonna 2016 raportin ”Malliperustaisen tuotemäärittelyn (MBD) mahdollisuudet”, jossa MBD-menetelmää valotettiin. Tässä uudessa laajemmassa oppaassa aihetta syvennetään erityisesti käytännön toimintatapojen osalta. Opas on tarkoitettu ohjeeksi MBD-menetelmän käyttöönottamiseksi suomalaisessa valmistavassa teollisuudessa.

Oppaassa annetaan yleistä ohjeistusta, jossa ei oteta kantaa yksittäisten ohjelmistojen toiminnallisuuksiin, vaan keskitytään siihen, mitä mallipohjainen tuotemäärittely edellyttää 3D-mallilta. Oppaassa kerrotaan, kuinka mallipohjainen tuotemäärittely tehdään erilaisten valmistusmenetelmien ja teknologioiden näkökulmasta, sikäli kun MBD:llä on vaikutusta näihin. Oppaan tarkoitus ei ole opettaa, kuinka kappaleita ja kokoonpanoja suunnitellaan,
vaan miten ne määritellään siten, että kappaleet ja niistä koostuvat kokoonpanot voidaan valmistaa ilman piirustuksia.

Oppaassa esitellään ja suositellaan standardisoituja toimintatapoja. Yksi merkittävä syy oppaan laadintaan on vaikuttaa varhaisessa vaiheessa teollisuuden käytäntöihin siten, että ne olisivat alusta alkaen mahdollisimman pitkälle kansainvälisten standardien mukaisia. Standardien oikea soveltaminen helpottaa globaalia tiedonsiirtoa.

METSTA haluaa kiittää kaikkia oppaan laadinnassa mukana olleita asiantuntijoita.

Antoisia lukuhetkiä!

RSS Feed

Lue myös