30.06.2023

Uusi koneasetus 2023/1230 julkaistu virallisesti

Uusi koneasetus on julkaistu 29.6.2023 EU:n virallisessa lehdessä (https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1230/oj).

Asetus tulee voimaan 19.7.2023. Sitä on sovellettava 14.1.2027 alkaen, mistä eteenpäin se kumoaa vanhan konedirektiivin (2006/42/EC). Siihen asti konedirektiivi on edelleen käytössä ainoana vaihtoehtona (rinnakkaista soveltamista ei ole).

Komissio on parhaillaan laatimassa standardisointipyyntöä koneasetusta koskien. Asetuksen vaikutus tulee näkymään kaikissa A-, B- ja C-tyypin koneturvallisuusstandardeissa vähintäänkin uutena Z-liitteenä. Standardista riippuen myös teknisiä muutoksia voi tulla. Standardien uusinta aloitetaan A- ja B-tyypin standardeista.

RSS Feed

Lue myös