03.03.2023

Uuden konetuoteasetuksen vaikutus standardeihin

Konetuoteasetuksen sisältö hyväksytty

EUn toimielimet ovat hyväksyneet konetuoteasetuksen sisällön. Asetus odottaa yhä poliittista hyväksyntää, jonka odotetaan tapahtuvan tämän vuoden puolivälissä. Asetus tulee voimaan 42 kuukautta lopullisen hyväksynnän jälkeen, ja se korvaa samalla nykyisen konedirektiivin 2006/42/EY.

Konetuoteasetus on nähtävillä osoitteessa https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=consil%3AST_5617_2023_INIT. Toimitukselliset muutokset ovat mahdollisia.

Harmonisoidut standardit säilyvät harmonisoituina

Euroopan komissiolla on selvä aikomus siirtää konedirektiivin 2006/42/EY mukaan harmonisoitujen standardien viitetiedot uuden konetuoteasetuksen alle. Näin konetuoteasetuksen tullessa voimaan vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa voidaan heti viitata harmonisoituihin standardeihin.

Miten uudet olennaiset turvallisuusvaatimukset otetaan standardeissa huomioon?

Uutta konetuoteasetuksen vaatimusta 1.1.9. ”Protection against corruption” varten on tarkoitus laatia uusi B-tyypin koneturvallisuusstandardi, johon C-tyypin standardeissa (tuotestandardeissa) voidaan viitata.

Uudet turvallisuusvaatimukset 3.2.4. ”Supervisory function” ja 3.5.4. ”Risk of contact with live overhead power lines” on tarkoitus ottaa huomioon C-tyypin standardeissa. Teknisiä komiteoita pyydetään ilmoittamaan mahdollisista standardeista, joissa vaatimukset on jo otettu huomioon. Tällä tavalla hyviä käytäntöjä voidaan jakaa muihin tuoteryhmiin.

Uusi standardisointipyyntö valmisteilla

Euroopan komissio on parhaillaan valmistelemassa standardisointipyyntöä CENille ja CENELECille, jossa pyydetään laatimaan harmonisoituja standardeja konetuoteasetusta varten. Standardisointipyynnössä komissio täsmentää mitä standardeja tarvitaan ja millaisella aikataululla. CEN ja CENELEC perustavat standardisointipyynnön kommentointia varten työryhmän, johon kutsutaan asiantuntijoita jäsenmaista ja konesektorin eri alueilta. Ennen kuin uusi standardisointipyyntö on julkaistu, harmonisoiduissa standardeissa viitataan yhä vanhaan konedirektiiviin liittyvään mandaattiin M/396.

Mitä ennen uuden konetuoteasetuksen voimaantuloa?

Tekniset komiteat jatkavat standardien laadintaa kuin tähänkin asti. Standardeja laadittaessa on kuitenkin hyvä ottaa huomioon uuden konetuoteasetuksen tekniset muutokset ja miten ne voivat vaikuttaa komitean standardeihin.

RSS Feed

Lue myös