Teollisuussekoittimia hyödynnetään tällä hetkellä usealla eri alalla aina kemianteollisuudesta, elintarviketeollisuuteen, lääketeollisuuteen sekä kaivos- ja paperiteollisuuteen. Teollisuussekoittimien suunnittelussa ja valmistamisessa hyödynnetään sekä uusimpia mittausmenetelmiä että numeerisia malleja.
Teollisuussekoittimien standardisoinnin päätavoitteena eurooppalaisella tasolla on luoda yhteiset standardit, jotka kattavat: 

Tekniset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat:

Aiheeseen liittyvää