Pinta-analyysimenetelmät -standardisointiryhmän toimialueeseen kuuluvat pinta-analyysilaitteiden spesifikaatioihin ja käyttöön, näytteen valmistukseen, datan käsittelyyn, kvalitatiiviseen ja kvantitatiiviseen analyysiin sekä tulosten esittämiseen liittyvät standardit.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Aiheeseen liittyvää