Standardisointiryhmän toimialue kattaa eurooppalaiset ja kansainväliset nosturistandardit. Eurooppalaiset nosturien tuotestandardit on yhdenmukaistettu EUn konedirektiivin 2006/42/EY suhteen.

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat:

Aiheeseen liittyvää