Kansallinen standardisointiryhmä osallistuu nanoteknologian eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardisoimiseen, käsittäen nanokokoiset aineet, materiaalit, prosessit ja sovellutukset. Nanoteknologian standardisoinnin työkohteet liittyvät pääasiassa seuraaviin kokonaisuuksiin:

Tekniset komiteat:

Kansainväliset komiteat:

Eurooppalaiset komiteat:

Aiheeseen liittyvää